Wydarzenia 5 wrz 2019 | Redaktor
Rada Miasta Bydgoszczy oddała hołd ofiarom niemieckiego nazizmu oraz sowieckiego i komunistycznego aparatu represji

Archiwum Krzysztofa Drozdowskiego

Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła w środę (4 września) stanowisko z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad środowej (4 września) Rady Miasta Bydgoszcz o taki właśnie punkt złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko przyjęte zostało ponad podziałami politycznymi.

Stanowisko Rady Miasta Bydgoszczy

z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Rada Miasta Bydgoszczy oddaje hołd wszystkim, którzy po ataku na Polskę przez dwa totalitaryzmy we wrześniu 1939, podjęli ofiarną walkę w obronie Ojczyzny. W sposób szczególny pamiętamy wszystkich tych, którzy zginęli broniąc Rzeczypospolitej. Oddajemy również hołd ofiarom cywilnym niemieckiego nazizmu oraz sowieckiego i komunistycznego aparatu represji.

Pragniemy pamiętać o bydgoskich samorządowcach i parlamentarzystach, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. Pamiętamy o prezydencie Leonie Barciszewskim, który zdając sobie sprawę ze śmiertelnego niebezpieczeństwa, przybył do okupowanej Bydgoszczy, gdyż chciał być w czasie terroru z bydgoszczanami, którzy wybrali go na urząd. Pamiętamy również o prezydencie Bernardzie Śliwińskim, powstańcu wielkopolskim, który jako dowódca powstańczy w styczniu 1920 roku brał udział w powrocie Bydgoszczy do Macierzy, a którego żywot dobiegł końca w niemieckim obozie. Pamiętamy również o Konradzie Fiedlerze, bydgoskim radnym który po wycofaniu się wojsk polskich stanął na czele Straży Obywatelskiej.

Chcemy oddać również hołd posłowi IV i V kadencji II Rzeczypospolitej Juliuszowi Dudzińskiemu oraz posłowi IV kadencji Zygmuntowi Siodzie. Obaj reprezentowali Ziemię Bydgoską w polskim parlamencie, obaj też z bronią w ręku bronili Rzeczypospolitej przed napastnikami, za co zapłacili ofiarą życia.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor