Wydarzenia 30 sie 2019 | Redaktor
Rektor UTP honorowym doktorem ukraińskiego uniwersytetu

fot. UTP

Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego otrzymał tytuł Doktora Honorowego Narodowego Uniwersytetu w Chmielnickim na Ukrainie.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński urodził się w 1955 roku. W 1974 ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, natomiast w roku 1979 studia na ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej. Tytuł doktora uzyskał w 1986 roku na Politechnice Gdańskiej, tam też habilitował się 12 lat później. Od 1979 roku związany z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych UTP.

Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji na uczelni. Od 1996 roku członek Rady Wydziału Mechanicznego, a także senatu ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechanicznego ATR, kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej, Prorektor ds. organizacji i rozwoju ATR/UTP, Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej, a obecnie Rektor UTP.

W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu inżynierii mechanicznej i inżynierii biomedycznej.

źródło: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor