Wydarzenia 1 sie 2019 | Redaktor

Od czwartku (1 sierpnia) wnioski o świadczenie w rządowym programie Rodzina 500 Plus można składać w formie papierowej. Przez ostatni miesiąc wnioski były składane wyłącznie w formie elektronicznej. Do Urzędu Miasta Bydgoszczy wpłynęło ich niemal 28 tysięcy – informuje ratusz.

„Wnioski o świadczenie wychowawcze 500 Plus można składać elektronicznie od 1 lipca br. za pośrednictwem banku, platformy emp@tia, PUE ZUS, ePUAP oraz obywatel.gov.pl. Do tej pory zostało złożonych 27 558 wniosków zarówno na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie” – podaje ratusz w komunikacie prasowym. „Pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych na bieżąco wydają informacje o przyznaniu świadczenia. Łącznie zostało wydanych niemal 13 tysięcy informacji przyznających świadczenia. Wypłaciliśmy już świadczenia dla 33,5 tysiąca dzieci na łączną kwotę ponad 16,7 mln złotych”.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z dzieckiem i jego utrzymywania. Wysokość świadczenia to 500 zł miesięcznie, a jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców ustaloną orzeczeniem sądu, kwota świadczenia dla każdego z rodziców to 250 zł miesięcznie.

„Ważna informacja dla rodziców, którzy pobierali dotychczas świadczenie na drugie i kolejne dziecko! W tym roku we wniosku należy wpisać wszystkie dzieci - zarówno te, na które są pobierane świadczenia jak i te, na które nie pobierali świadczenia. To oznacza jeden wniosek na wszystkie świadczenia” – komunikuje ratusz. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Od 1 sierpnia można składać wnioski papierowe

Papierowe formularze można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 (tutaj możliwe jest jedynie złożenie wniosku).

Terminy składania wniosków i wypłat

Rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500 Plus na dziecko musi złożyć wniosek w okresie od 1. Lipca do 30 września, co gwarantuje ustalenie prawa do świadczenia od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. i wypłacenie z wyrównaniem od lipca przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 Plus), natomiast od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.) – przy spełnieniu pozostałych warunków ustawy.

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. Wnioski złożone w październiku lub później nie zostaną objęte spłatą, a świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

Decyzja o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną

Ratusz przypomina: „Prosimy o podanie we wniosku aktualnego i czytelnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia. Nie będą wysyłane papierowe decyzje administracyjne. Podanie we wniosku numeru telefonu także znacznie ułatwi ewentualny kontakt w sprawie”.

Wnioski o przyznanie świadczenia (300 Plus) w Programie Dobry Start także od 1 lipca

300 zł nieopodatkowanego wsparcia przeznaczonego na wyprawkę szkolną przysługuje na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia  20. roku życia lub do 24. roku życia na dzieci niepełnosprawne. Wsparcie przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny.

Wnioski można składać w okresie 1 lipca do 30 listopada. Przez miesiąc lipiec były przyjmowane tylko wnioski elektroniczne za pośrednictwem strony banku, platformy emp@tia oraz obywatel.gov.pl. Od 1 sierpnia będą przyjmowane także wnioski papierowe. Do 30 września nastąpi wypłata świadczenia, jeżeli kompletny wniosek został złożony w lipcu i sierpniu. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Papierowe wnioski można składać: w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie przy ul. E.Gierczak 6, w Punkcie Obsługi Mieszkańca w centrum handlowym Zielone Arkady.

Skorzystaj z pomocy urzędnika

W Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65  możliwe jest skorzystanie z pomocy urzędnika przy wypełnianiu wniosku. W przypadku chęci skorzystania z pomocy urzędnika należy liczyć się z koniecznością dłuższego oczekiwania w kolejce na przyjęcie. Druki wniosków dostępne są  w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65, w filii Urzędu Miasta w Fordonie ul. E. Gierczak 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Bydgoszczy w centrum handlowym Zielone Arkady oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl oraz stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy: um.bydgoszcz.pl/swiadczenia.

Rodziców rozwiedzionych oraz wychowujących dzieci naprzemiennie, ratusz prosi o dołączenie do wniosku kopii wyroku sądu orzekającego rozwód lub opiekę naprzemienną, gdyż znacznie przyspieszy to postępowanie.  

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor