Wydarzenia 9 lis 2018 | mk
Rozbudowa filharmonii będzie, ale nie wiadomo kiedy. Całbecki odpowiada radnym

Wizualizacje Miejskiej Pracowni Urbanistycznej / materiał prezentowany na sesji RM Bydgoszczy

– Dla Zarządu Województwa remont i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej są zadaniem priorytetowym – zapewnia marszałek Piotr Całbecki. We wrześniu bydgoscy radni zaapelowali do niego o sfinansowanie inwestycji z pieniędzy samorządu województwa.

Apel radni Rady Miasta Bydgoszczy wystosowali 26 września, po zatwierdzeniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół filharmonii. Po uchwaleniu planu rozbudowa stała się już formalnie możliwa.

„Filharmonia mimo posiadania sali koncertowej o unikalnej i najlepszej w Polsce akustyce, nie jest w stanie spełnić standardów logistycznych, funkcjonalnych oraz organizacyjnych stawianych obecnie takim instytucjom w Polsce i w Europie” – pisali radni. – „Powoli przestaje być konkurencyjna i atrakcyjna zarówno dla artystów, jak i melomanów”.

Więcej o rozbudowie i nowym planie czytaj TUTAJ.

Wśród problemów wymienili m.in. brak odpowiedniej liczby izolowanych akustycznie sal prób, wind osobowych i towarowych, profesjonalnych magazynów i systemów transportu instrumentów, toalet dla muzyków i dla publiczności, garderób o właściwym standardzie dla dyrygentów i solistów.

To właśnie Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym bydgoską filharmonię. Marszałek w swoim piśmie zapewnia, że „remont i rozbudowa FP należą do najważniejszych inwestycji w województwie”. Dodaje, że jej pierwszy etap, z budżetem 2.180.163 zł, jest wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata... 2017–2038. Jak tłumaczy, to długotrwałe prace nad miejscowym planem zagospodarowania wstrzymały działania na rzecz rozbudowy. Pierwszym krokiem ma być teraz opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej.

W piśmie marszałek przypomina także o dotychczasowych dofinasowaniach instytucji, m.in. trwającym unijnym projekcie „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”, w ramach którego muzycy otrzymują nowe instrumenty, a sala koncertowa – m.in. nowe oświetlenie. Całość to koszt ok. 15 milionów złotych.

W odpowiedzi czytamy też o sfinansowanej przez samorząd województwa przebudowie klatki schodowej i montażu windy wewnątrz filharmonii.

„Filharmonia Pomorska po gruntownej modernizacji stanie się nie tylko miejscem organizacji koncertów, ale także ponadregionalnym, innowacyjnym w skali kraju, centrum edukacji stanowiącym ważny element adaptacji i integracji kulturalnej regionu” – deklaruje marszałek.

 

mk Autor