Wydarzenia 19 lut 2019 | Redaktor
Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli. Sprawdź kryteria

fot. ilustracyjna /Pixabay

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w nowym roku szkolnym można składać od środy 20 lutego W pierwszym etapie rekrutacja dotyczy tylko dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

W drugim etapie (początek 4 marca) wnioski będą składać rodzice pociech, które do przedszkola mają pójść po raz pierwszy. 

We wniosku można wybrać maksymalnie trzy przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Nabór będzie odbywać się za pośrednictwem platformy elektronicznej bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl.

Po zalogowaniu się na stronie rodzice wypełniają wniosek, jego wydruk podpisują i dostarczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego, które wskazali jako pierwsze. Do wniosku muszą dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych kryteriów.

W pierwszym etapie pod uwagę brane są wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, jednego lub obojga jego rodziców/rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka lub pozostawanie dziecka pod opieką zastępczą. Wszystkie kryteria mają jednakową wartość.

Natomiast dla drugiego etapu rekrutacji Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła następujące kryteria i punkty:

  • dziecko 6-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania  - 50 punktów
  • dziecko, którego oboje  rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym - 30 punktów
  • dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru oraz dziecko, którego rodzeństwo ukończy edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru - 10 punktów
  • dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym   w Bydgoszczy - 5 punktów
  • dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej - 2 punkty
  • dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty.

Czas na składanie wniosków w drugim etapie rekrutacji upływa 20 marca. Szczegóły dotyczące dokumentów i harmonogramu są dostępne TUTAJ.

Dziecko, które nie dostało się do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych może ubiegać się o przyjęcie do innej placówki w naborze uzupełniającym, jeżeli będzie ona nadal dysponowała miejscami.

Zgodnie z nowym prawem, od ubiegłego roku miasto musi także zapewnić możliwość publicznej edukacji przedszkolnej trzylatkom, jednak w pierwszej kolejności przyjęte zostają dzieci sześcioletnie -  objęte obowiązkiem przedszkolnym.

Obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat. Dziecko w tym wieku na wniosek rodziców może także rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

źródło: bydgoszcz.pl, oprac. mk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor