Wydarzenia 6 sie 2018 | bw
Samowolka prezydenta Bruskiego. Przenosiny Kazimierza Wielkiego na Stary Rynek

Czy w tym miejscu stanie pomnik Kazimierza WIelkiego? Wyraźnie widać przygotowane miejesce/WebCamera.pl

Rozpoczęły się prace, które umożliwią postawienie pomnika Kazimierza Wielkiego na Starym Rynku. Bydgoska „Wyborcza” dowiedziała się nieoficjalnie: „ekipy pracujące przy rewitalizacji płyty rynku dostały już informację, gdzie dokładnie ma stanąć postument”.

Bez projektu, bez umowy, bez przetargu, bez akceptacji radnych, rozpoczęły się prace, które maja umożliwić postawienie pomnika Kazimierza Wielkiego na Starym Rynku. Bydgoska „Wyborcza” doniosła o tym w materiale zatytułowanym: „Kazimierz Wielki stanie na Starym Rynku. To przesądzone”.

Przypomnijmy, że 11 lipca 2018 roku na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta prezydent Rady Miasta pojawił się z pomysłem przeniesienia pomnika.

Mówił wtedy:  dotarły do mnie sygnały i osoby, które podzieliły się pomysłem, aby przestawić pomnik Kazimierza Wielkiego na Stary Rynek. (...) I powiem tak. Jeżeli mielibyśmy to robić, to należałoby szybko podjąć decyzję, nie od razu o przestawieniu i dyslokacji, ale tego co bym oczekiwał, to chociaż zielonego światła, wtedy projektantom zleciłbym opracowanie koncepcji z umiejscowieniem i z pewnym cokołem, na którym by to miało stać. Ci którzy do mnie dotarli, i Rada Estetyki, ona jest zwolennikiem tego rozwiązania, widzieliby to tak: cokół na którym można siadać, tak jak w wielu innych miastach, czy w Krakowie na rynku, gdzie pewne schody się tworzy i to jest takie miejsce spotkań.

Tryb, w jakim prezydent przedstawił pomysł, zakwestionował wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Szopiński: Zwołuje pan nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Mógł pan w ten porządek obrad wpisać, co pan chciał. Rano uzupełnialiśmy porządek obrad. Mógł pan zasygnalizować, że będziemy rozmawiali w kwestii dotyczącej Starego Rynku. W tym momencie, w punkcie nie wiem jakim, rozpoczynamy dyskusję o rewitalizacji Starego Rynku. I pan prezydent oczekuje od nas wyrażenia stanowiska.  Każdy z nas pewnie jakieś stanowisko wyrazi, co do tego nie ma wątpliwości. Chodzi mi o sam fakt potraktowania radnych. Przychodzi pan, rzuca pomysł pod hasłem »dyskutujmy«.

Ostatecznie do debaty nie doszło. Wzburzony prezydent Bruski rzucił jedynie do mikrofonu: Spieszyłem się tutaj, żeby zdążyć w tym punkcie, który się skończył głosowaniem (gminny plan rewitalizacji – przyp. red.). Nie zdążyłem, bo mam jeszcze inne zajęcia. Przepraszałem za to. To tytułem wyjaśnienia. Pytania nie było. Cofam to, co powiedziałem. Dziękuję bardzo.

I opuścił salę obrad.

Tymczasem w piątek (3 sierpnia) w „Rozmowie dnia” na antenie Polskiego Radia PiK powiedział: Przedstawię wizualizację w przyszłym tygodniu, może w kolejnym, by pomnik był ulokowany w osi ulicy Mostowej, bliżej biblioteki wojewódzkiej. Na ostatniej sesji przed wakacjami zapytałem radnych, jednocześnie profesor Markowski (przewodniczący Rady ds. Estetyki Miasta) – przyp. red.) poinformował mnie, że rozmawiał z radnymi ze wszystkich klubów, nim poprosił mnie, żebym  na ostatniej sesji o tym wspomniał, uzyskał zgodę, więc nie spodziewam się głosu sprzeciwu.

Bruski wspomniał też, że „trzeba zbudować fundament, przełożyć jedną rurę gazową, więc od razu zapytałem radych, czy te prace podejmować, czy nie”. Na antenie Polskiego Radia zapomniał jednak wspomnieć, że odpowiedzi od nich nie uzyskał.

Z kolei „Wyborcza” informuje nieoficjalnie, że „ekipy pracujące przy rewitalizacji płyty rynku dostały już informację, gdzie dokładnie ma stanąć postument”. Z dokumentów przetargowych, do których dotarł „Tygodnik”, nie wynika jednak, aby prace zlecone wykonawcy w ramach tzw. „rewitalizacji Starego Rynku” przewidywały jakiekolwiek prace ziemne i budowlane związane z budową fundamentów pod pomnik Kazimierza Wielkiego. Co więcej, nic o tym nie wspomniał ratusz w informacjach z podpisania umowy z wykonawcą.

Zapytaliśmy więc oficjalnie ratusz, „czy na Starym Rynku rozpoczęto prace przygotowujące do przeniesienia pomnika Kazimierza Wielkiego, a jeśli tak, to jakie”.

Dziś (6 sierpnia) po południu otrzymaliśmy odpowiedź:

„Pomysł na przeniesienie pomnika Kazimierza Wielkiego na Stary Rynek został zainicjowany przez Radę ds. Estetyki Miasta. Nie są prowadzone żadne prace przygotowawcze, zlecono jedynie wykonanie w tej lokalizacji badania geologicznego gruntu - celem sprawdzenia nośności. Ewentualną decyzję o przeniesieniu pomnika podejmować będzie Rada Miasta”.

 

bw Autor