Wydarzenia 23 mar 2019 | Redaktor

Miasto pozyskało ponad 500 tys. zł na realizację projektu „Młodzi zdolni, kompetentni wolontariusze”. Dzięki temu aż 120 osób do 29. roku życia będzie mogło skorzystać ze szkoleń i warsztatów, które przydadzą się w pracy związanej z organizacjami pozarządowymi. Nabór do projektu potrwa do 19 kwietnia.

Projekt adresowany jest do osób młodych (15- 29 lat), mieszkających lub uczących się w Bydgoszczy, które chciałyby zaangażować się w działania społeczne. Przynajmniej 20 proc. uczestników będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2020. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, sytuacji prawnej  wolontariuszy, potrzeb ludzi o różnym stopniu niepełnosprawności, działania III sektora,  prowadzenia kół wolontariackich w szkołach oraz zarządzania wolontariatem w NGO, skutecznego rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji. Uczestnicy zdobędą także praktyczną wiedzę z zakresu postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, kształcenia wrażliwości społecznej, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym czy kształtowania postawy odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska

W projekcie zostanie zatrudniony psycholog, który przeprowadzi wieloetapową ocenę kompetencji społecznych uczestników oraz dokona doboru szkoleń i warsztatów do ich indywidualnych potrzeb. Zostanie też zatrudniony asystent osoby niepełnosprawnej, który będzie wspierał osoby z niepełnosprawnościami  uczestniczące w projekcie.

Będą również organizowane działania dodatkowe tj. spotkania z przedstawicielami NGO oraz wizyty studyjne w podmiotach zajmujących się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi.

Po zakończeniu szkoleń, młodzi ludzie będą mogli działać na rzecz wspólnot lokalnych poprzez powoływanie nowych stowarzyszeń, fundacji oraz organizowanie imprez kulturalnych. Ponadto będą mogli pełnić rolę liderów zespołów i koordynatorów wolontariatu.

Projekt będzie realizowany przez Zespół ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, z wykorzystaniem nowo utworzonego Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w budynku przy ul. Gdańskiej 5.

Nabór zgłoszeń - formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpoczął się w piątek 21 marca, potrwa do 19 kwietnia 2019 roku.

Zainteresowani udziałem w projekcie uzyskają więcej informacji na stronie: www.bydgoszcz.pl/ngo/wolontariat, gdzie będzie dostępna również dokumentacja do pobrania.

O projekcie:

Pieniądze na realizację zadania pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER), Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor