Wydarzenia 26 sty 2019 | Redaktor

Blisko dwa tysiące uczniów z regionu otrzyma w tym roku szkolnym wsparcie finansowe w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych – dla uzdolnionych w dziedzinie przedmiotów ścisłych, dla prymusów zawodu oraz dla utalentowanych humanistów. Wysokość wsparcia to nawet 500 złotych miesięcznie. Urząd Marszałkowski publikuje listy stypendystów.

- Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Dlatego, korzystając ze środków dostępnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, uruchomiliśmy trzy programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży. Każdy odpowiada na zainteresowania i potrzeby różnej grupy uczniów – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Prymus Pomorza i Kujaw

To projekt realizowany z myślą o uczniach, którzy uzyskują dobre wyniki w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości. Marszałkowskie stypendia otrzymują uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz branżowych, liceów i techników. W ciągu dwóch pierwszych edycji programu z tej pomocy skorzystało już 3,2 tysiąca najzdolniejszych młodych ludzi. W roku szkolnym 2018/19 otrzyma ją 998 uczniów - wśród nich jest 520 chłopców i 478 dziewcząt, najmłodsi mają 12 a najstarsi 19 lat.

Listy stypendystów:

tutaj: Bydgoszcz

tutaj: powiat bydgoski

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Środki z projektu adresowanego do utalentowanych uczniów techników i szkół branżowych pomagają w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów. W tym roku szkolnym pomoc przyznano po raz drugi. Skorzysta z niej 500 uczniów z 82 szkół w regionie – 250 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia.

Listy stypendystów:

tutaj: Bydgoszcz

tutaj: powiat bydgoski

Humaniści na start!

W tym roku szkolnym po raz pierwszy przyznano stypendia młodym mieszkańcom regionu, którzy osiągają dobre wyniki z przedmiotów humanistycznych. Chodzi o uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących, którzy z historii i języka polskiego uzyskali średnią co najmniej 4,5 oraz są laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad albo konkursów. Stypendia otrzyma 366 uczniów.

Listy stypendystów:

tutaj: Bydgoszcz

tutaj: powiat bydgoski

 


Marszałkowskie stypendia edukacyjne przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego. Maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza). Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania. Stypendia finansowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marszałkowskie stypendia edukacyjne w liczbach:

1864 uczniów otrzyma w roku szkolnym 2018/2019 stypendia w ramach trzech projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

 500 złotych – to maksymalna miesięczna kwota wsparcia, która trafi na konto stypendysty,

10 miesięcy – to okres, na który przyznawane są stypendia.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor