Wydarzenia 11 wrz 2018 | Redaktor
Sypniewski chce zbudować społeczeństwo obywatelskie

materiały prasowe

Komitet „Czas Bydgoszczy CB2018.PL” przedstawia kolejne punkty programowe. Na konferencji 11 września Marcin Sypniewski, kandydat na prezydenta, mówił o sprawach społecznych. Zapowiedział wzmocnienie rangi rad osiedla, większy budżet obywatelski i referendum w połowie kadencji.

- Blisko 3000 dni rządów Rafała Bruskiego to czas braku dialogu między ratuszem a mieszkańcami. Słynny elektroniczny zamek w drzwiach, zamieszanie wokół konsultacji społecznych, ignorowanie uchwały podjętej z inicjatywy mieszkańców, niemoc rad osiedli. Czas na poważne traktowanie mieszkańców Bydgoszczy! - mówi Marcin Sypniewski, kandydat komitetu „Czas Bydgoszczy CB2018.PL”.

Na konferencji 11 września zaprezentował kolejne punkty swojego programu, tym razem dotyczące spraw obywatelskich.

Po pierwsze, chce, by wybory do rad osiedli odbywały się w jednym terminie w jednomandatowych okręgach wyborczych. Rady miałyby otrzymać możliwość składania wniosków do miasta o przekazanie zadań oraz mienia komunalnego (np. placu zabaw, boiska, pustostanów) dla celów związanych z osiedlem. Miałyby również zgłaszać projekty uchwał do podjęcia przez Radę Miasta.

materiały prasowe

- Umożliwię przedstawicielom rad osiedli udział w procesach przetargowych dotyczących osiedla, zwłaszcza na etapie przygotowywania warunków przetargu – mówi Sypniewski. - Rady osiedli będą także opiniować strategiczne inwestycje na osiedlach. Ponadto wskażą miejsca niebezpieczne oraz będą mogły wyznaczyć strefy wolne od zakazów na terenie każdego osiedla.

materiały prasowe

Marcin Sypniewski zapowiedział, że zwiększy budżet obywatelski do 35 mln zł (w tym roku była to kwota 13,3 mln zł) – w połowie miałby zostać on przeznaczony na projekty ogólnomiejskie. Chce, by zgłaszane projekty były zatwierdzane uchwałą rady osiedla, ale z możliwością odwołania się do Rady Miasta Bydgoszczy. Budżet obywatelski miałby przejąć część środków wydatkowanych obecnie na promocję miasta. - Przy okazji głosowania nad budżetem obywatelskim każdy z mieszkańców Bydgoszczy otrzyma możliwość zgłoszenia własnego pomysłu na rozwój Bydgoszczy lub likwidację problemu – deklaruje Sypniewski.

- W połowie kadencji, czyli w maju 2021 roku, przeprowadzę referendum, w którym mieszkańcy Bydgoszczy wypowiedzą się co do dalszych kierunków rozwoju miasta – zapowiedział kandydat komitetu „Czas Bydgoszczy CB2018.PL”.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor