Wydarzenia 16 lut 2019 | Redaktor
Szkolenia i kasa dla Terytorialsów i byłych żołnierzy

fot. Anna Kopeć

Terytorialsi mogą szkolić się, a nawet otwierać działalność gospodarczą przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

W lutym w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Krakowie. Spotkania przedstawicielskie miały na celu przedstawienie oferty bezpłatnego wsparcia i udziału żołnierzy OT, pracowników wojska, byłych żołnierzy zawodowych oraz rodzin wojskowych w szkoleniach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt „Przygotowani do zmian”  realizowany jest przez Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie w ramach partnerstwa z Europejskim Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich oraz przy współpracy z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza-Edukacja-Rozwój.

Bezpłatne wsparcie polega na doradztwie zawodowym z przygotowaniem „Indywidualnego Planu Działania”, poradnictwie, z określeniem ścieżki szkolenia zawodowego plus pośrednictwo pracy (dodatkowo staże), jak również ścieżka działalności gospodarczej.

 • W odniesieniu do szkolenia zawodowego plus pośrednictwo pracy (opcjonalnie staż) oferowane są szkolenia w zakresie:
 • prawo jazdy kat. C plus kwalifikacje na przewóz rzeczy;
 • prawo jazdy kat. D plus kwalifikacja na przewóz osób;
 • spawanie MAG i TIG;
 • operator kontroli lotnisk;
 • operator dronów;
 • operator koparko-ładowarki;
 • wyburzanie metodą wybuchową;
 • operator koparko-ładowarki;
 • programowanie i grafika komputerowa;
 • operator lub technolog CNC (obrabiarki numeryczne);
 • staże zawodowe;
 • otwarcie własnej działalności gospodarczej i bezzwrotne wsparcie finansowe oraz roczne stypendium w wysokości 1000 zł.

Wszystkie zaplanowane szkolenia są bezpłatne i kończą się uprawnieniami państwowymi.

Udział w bezpłatnych szkoleniach oferowanych w projekcie daje duże możliwości w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych, uaktualnienia posiadanych, a także zdobycia nowych umiejętności i specjalności poszukiwanych na rynku pracy, a przede wszystkim wykorzystanie tych kwalifikacji w służbie wojskowej. Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.oazkrakow.wp.mil.pl

Kim jest statystyczny Terytorials?

Zobacz też fotorelacje z przysięgi bydgoskich Terytorialsów

Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest w wieku 35 lat oraz mniej. Ponad 40 proc. żołnierzy posiada wykształcenie techniczne, ponad 33 proc. wykształcenie ogólne, a 15 proc. wykształcenie humanistyczne.

Po 3 proc. żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Zebrane do tej pory dane wskazują również, że ponad 60 proc. żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowę o pracę). Dodatkowo, w formacji ponad 15 proc. żołnierzy to studenci różnych kierunków.

Gdzie należy się zgłosić?

Osoby zainteresowane służbą w 8. Kujawsko-Pomorskiej BOT swoje pierwsze kroki powinni kierować do Wojskowych Komend Uzupełnień w Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. Jako pierwszy sformowany został batalion toruński, który do czasu utworzenia kolejnych batalionów, będzie przyjmował chętnych z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Docelowo będzie on liczył około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową. Około 10 proc. personelu batalionu będą stanowili żołnierze zawodowi. 

Źródło: 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor