Wydarzenia 24 sty 15:12 | Redaktor
Uczcili 75. rocznicę wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej [ZDJĘCIA]

fot. Maczu

Ani chwilę nie udało się zgasić nadziei, że Bromberg ponownie stanie się Bydgoszczą – mówił Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta miasta w rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej. Uroczystości odbyły się na cmentarzu parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika.  

W piątek (24 stycznia) przy ul. Toruńskiej zgromadzili się kombatanci, reprezentanci władz i instytucji rządowych, parlamentarzyści, konsulowie, komendanci, samorządowcy, przedstawiciele Kościołów i organizacji społecznych, reprezentacje bydgoskich szkół, związków i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Bydgoszczy, by upamiętnić poległych w walkach drugiej wojny światowej żołnierzy polskich oraz rozstrzelanych przez hitlerowców Polaków.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu głos zabrał zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. – 75 lat minęło od chwili, kiedy Bydgoszcz po latach wojennej zawieruchy odzyskała upragnioną wolność. Mimo lat hitlerowskiej okupacji, w czasie której wróg usilnie próbował zniszczyć polskiego ducha, w sercach naszych rodaków ani na chwilę nie udało się zgasić nadziei, że wyczekiwany dzień wolności kiedyś nadejdzie i Bromberg ponownie stanie się Bydgoszczą – mówił. 

fot. Maczu

– Wolność ta nie została nam jednak darowana, miała swoją cenę mierzoną poświęceniem polskich żołnierzy. Dzisiaj pod biało-czerwonym sztandarem pragnę złożyć im wszystkim hołd, dziękując, że nie zawahali się wówczas, gdy trzeba było dać świadectwo swojego patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Stają się oni dla nas, kolejnych pokoleń żyjących w wolnej już Polsce, przykładem bezwarunkowego oddania i godnym do naśladowania wzorem – kontynuował. 
Na koniec szczególnie podziękował przybyłym na uroczystość kombatantom.

Po przemówieniu Mirosława Kozłowicza o modlitwę został poproszony proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika, ks. Bogusław Konieczka. Polecał w modlitwie zarówno zmarłych spoczywających na bydgoskim cmentarzu, jak i w innych miejscach, a zwłaszcza poległych i ofiary ostatnich wojen.

Po modlitwie została oddana salwa honorowa, a goście oraz delegacja złożyli kwiaty na dowód wdzięczności i pamięci o bohaterach tragicznych wojennych wydarzeń. Na zakończenie nastąpiło odprowadzenie sztandaru wojska polskiego w asyście kompanii honorowej.

Wojskową asystę honorową stanowiła kompania honorowa Inspektoratu Wparcia Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Marka Kowalskiego oraz orkiestra wojskowa z Bydgoszczy. 

24 stycznia uznawany jest tradycyjnie za datę wyparcia wojsk niemieckich z Bydgoszczy. Dzień wcześniej oddziały polskie i radzieckie wyzwoliły prawobrzeżną część miasta. 

W kwaterze żołnierskiej na cmentarzu przy ul. Toruńskiej spoczywają żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku, mieszkańcy Bydgoszczy rozstrzelani przez Niemców w 1939 roku oraz 49 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, uczestnicy walk w styczniu 1945 roku. 

Klaudia Peplinska, red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor