Wydarzenia 25 cze 12:26 | Marta Kocoń
UKW otwiera sześć nowych kierunków. Dwa okołomedyczne

fot. Anna Kopeć

Od października UKW kształcić będzie m.in. fizjoterapeutów i dozymetrystów. Podejmuje ścisłą współpracę z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

15 czerwca na UKW rozpoczęła się rekrutacja. W tym roku, z powodu epidemii, zostanie wydłużona. – Po raz pierwszy przekraczamy magiczną datę 1 października w rekrutacji – mówił w środę (24 czerwca) dr hab. Benedykt Odya, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia UKW, prof. uczelni.

Nabór odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza potrwa do 2 września, jest adresowana do tych, którzy nie będą musieli poprawiać egzaminu maturalnego. Dodatkowy nabór zakończy się 5 października: przeznaczony jest m.in. dla „poprawkowiczów” oraz tych, którzy np. z powodu epidemii nie mogli przystąpić do niektórych egzaminów.

Oferta uczelni w tym roku poszerza się o sześć kierunków: cyberdemokrację i studia nad rozwojem (studia I stopnia), edukację dla bezpieczeństwa i wiedzę o społeczeństwie (studia I stopnia), ochronę środowiska (studia II stopnia), pedagogikę resocjalizacyjną (studia II stopnia), fizjoterapię (jednolite studia magisterskie), fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej (studia I stopnia).

– Zaczynamy otwierać się na kierunki dualne, które powstały w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą. Rzecz nowa dla naszej uczelni: otwarcie się na kierunki paramedyczne – mówił dr Odya. 

Czego mogą spodziewać się studenci nowych kierunków?

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem ma umożliwić m.in. podjęcie pracy w branży IT. – Są to studia unikatowe w skali kraju, interdyscyplinarne – mówił dr Wojciech Trempała (Wydział Nauk o Polityce i Administracji). – Pozwalają zdobyć wiedzę na temat procesów społeczno-politycznych, kompetencje z zakresu zarządzania zespołem, pracy w grupie, rozwijają w zakresie kompetencji miękkich, niezwykle pożądanych na rynku pracy – podkreśla. Studenci zyskają też umiejętności „używania nowoczesnych technologii cyfrowych i rozumienia mechanizmów w kontekście państwa, organizacji politycznych”. 10 procent zajęć poprowadzą wykładowcy z Instytutu Informatyki.

Do wyboru studenci będą mieli dwa moduły: social media marketing lub architekturę cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacji. Doktor Trempała spodziewa się, że absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w coraz prężniejszych w naszym mieście firmach IT. – Mają swoje działy związane z cyberbezpieczeństwem – tłumaczył. Uczelnia następny rok chce poświęcić właśnie na rozwój współpracy z branżą.

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie ma kształcić przede wszystkim przyszłych nauczycieli tych dwóch przedmiotów. – Po przeanalizowaniu pewnych trendów w UE, [widzimy, że] ranga obu tych przedmiotów, zwłaszcza wiedzy o społeczeństwie, edukacji obywatelskiej, z roku na rok wzrasta – mówił dr hab. Piotr Kostyło (Wydział Pedagogiki), profesor uczelni. – Potrzebujemy dobrze przygotowanej kadry do nauczania tego przedmiotu. Jest to także przedmiot maturalny – tłumaczył.

Dotąd do prowadzenia tych zajęć przygotowywały studia podyplomowe – w powszechnej opinii niewystarczające – wyjaśniał profesor Kostyło.

Program ma pomóc nie tylko przyszłym nauczycielom. Absolwenci zdobędą kompetencje psychologiczno–pedagogiczne. – Istotne w instytucjach pozaoświatowych, np. w policji, w wydziałach prewencji – mówił.

Od nowego roku na UKW będzie można zdobyć tytuł magistra ochrony środowiska.

To poszerzenie programu studiów licencjackich. – Chodzi o możliwość przewidzenia, co się będzie działo w środowisku w czasie suszy, i po powodzi – mówi dr Paweł Napiórkowski (Wydział Nauk Biologicznych). – Chcielibyśmy, żeby studenci poznali nowe trendy kształtowania ochrony środowiska (...) jak wykorzystywać dobra naturalne, nie powodując katastrofy ekologicznej.

Nacisk położony będzie na praktykę: zajęcia w laboratoriach (UKW dysponuje w tym zakresie nową bazą) konserwatoria, zajęcia terenowe. Doktor Napiórkowski jest przeświadczony, że absolwenci znajdą miejsce na rynku pracy. Będą mogli zostać zatrudnieni w agendach instytucji ochrony środowiska, prywatnych firmach wykonujących ekspertyzy dotyczące wpływu inwestycji na zmiany środowiskowe.

Studia kontynuować będzie można także na II stopniu pedagogiki resocjalizacyjnej. – Są to studia o charakterze nauczycielskim, jeśli są powiązane ze studiami I stopnia na tym kierunku – tłumaczyła dr Anna Rutkowska (Wydział Pedagogiki). Pozostali studenci będą przygotowywani do pracy w instytucjach penitencjarnych, pomocy społecznej, placówkach, w których nie są wymagane pełne kwalifikacje nauczycielskie. Również tu nie zabraknie praktyki: studenci będą mieli do odbycia m.in. staże, szkolenie, warsztaty.

UKW uruchamia ten kierunek w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, związanego z „metodyką uniwersalnego projektowania” – w sferze zdrowia i edukacji.

Pedagodzy będą mieli nauczyć się „diagnozowania potrzeb i projektowania rozwiązań, usług dla osób wykluczonych społecznie, dyskryminowanych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uzależnionych i ich rodzin”, tłumaczy dr Rutkowska.

Prace magisterskie powstałe podczas studiów będą miały charakter projektów wdrożeniowych. Elementem postępowania rekrutacyjnego jest także rozmowa kwalifikacyjna.

Fizjoterapia będzie mieć charakter jednolitych studiów magisterskich. – [Otwarcie kierunku] było podyktowane społeczno-gospodarczymi potrzebami naszego regionu, strukturą wieku mieszkańców (...) I szpitale, i przychodnie poszukują kadry terapeutycznej, ruch uzdrowiskowy w naszym województwie ma wysoki potencjał na tle kraju – tłumaczy dr Wiesława Pilewska (Instytut Kultury Fizycznej). Zajęcia będą odbywać się w nowym Centrum Edukacji Kultury Fizycznej Sportu przy ul. Sportowej 2.

Zarówno nauczanie, jak i praktyki będą prowadzone we współpracy ze szpitalem MSWiA, szpitalem onkologicznym i Centrum Uzdrowiskowym „Energetyk” w Inowrocławiu.

Ściśle pod kątem potrzeb rynku powstał kierunek „fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej”. – Stworzyliśmy go na potrzeby naszego bydgoskiego Centrum Onkologii, które się rozrasta i potrzebuje nowych kadr w tym zakresie – tłumaczy dr Agnieszka Banaszak-Piechowska (Instytut Fizyki).

Studenci będą mieli do wyboru dwa bloki: fizyka w terapii i kontrola jakości oraz fizyka w diagnostyce i kontrola jakości. – Nasi partnerzy zabezpieczają profesjonalną kadrę pod względem praktyk – zapewnia. Drugim z partnerów UKW w tym przypadku jest Collegium Medicum. Wszystkie zajęcia praktyczne będą odbywać się w CO. Z powodu możliwości Centrum, limit studentów jest ściśle określony: 15 osób. – CO rozwija się w kierunku terapii protonowej. Fizyków dozymetrystów jest bardzo mało, na razie 30 procent zapotrzebowania [w kraju] jest zapewnione – wyjaśnia dr Banaszak-Piechowska. Dodaje, że praca ta jest znacznie bezpieczniejsza niż kiedyś. Ze względów bezpieczeństwa dozymetrystów obowiązuje sześciogodzinny dzień pracy.

Łącznie w ofercie uczelnia ma już ponad 60 kierunków.

Zdjęcia: Anna Kopeć

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji