Wydarzenia 12 lip 2019 | Marta Kocoń
UKW zaczyna współpracę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Rektor UKW Jacek Woźny i dyrektor CNK ds. edukacji, Anna Dziama/fot. bw

Badanie procesów „nieszkolnego” uczenia się i popularyzowanie wiedzy poprzez Kluby Młodego Odkrywcy – na to m.in. pozwoli porozumienie zawarte między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Centrum Nauki Kopernik.

Otwarte w 2010 r. warszawskie CNK stawia sobie za cel „wspieranie uczącego się w konstruowaniu wiedzy w oparciu o osobiste doświadczenie”. 

– Dla większości społeczeństwa nie jest oczywiste, że edukacja zachodzi w wielu różnych miejscach, a nie tylko w szkole – mówi dyrektor ds. edukacji CNK Anna Dziama. Centrum ma „odczarowywać” ten stereotyp i pomóc nauczycielom, szkole w podnoszeniu jakości kształcenia. – Chcemy wspierać bardzo trudną sztukę: zadawanie dobrych pytań – dodaje dyrektor Dziama. Zwiedzający CNK odpowiedzi szukać mogą samodzielnie na wystawach – „stacjach doświadczalnych”. Choć Centrum prowadzi warsztaty i ma animatorów, to kluczowe jest jednak zaciekawianie i inspirowanie gości do odkrywania, eksplorowania o własnych siłach. – Im mniej mamy przewodnków, tym bardziej odpowiada to naturalnemu procesowi uczenia się w świecie – mówi dyrektor.

Centrum to także doskonałe miejsce obserwacji procesów uczenia się. Do grona uczelni, z którymi na mocy porozumień CNK współpracuje, dołączyło dziś (12 lipca) UKW.

fot. bw

Prof. Jacek Woźny, rektor UKW, podkreśla, że to dla uczelni ważne wydarzenie. – Uczymy się od Centrum Nauki, jak popularyzować naszą wiedzę, żeby inni później chcieli tutaj studiować – mówi. – Nie mamy może tak ogromnego zaplecza obiektowego, jakie ma CNK, ale mamy zaplecze umysłowe – dodaje. 

Pod względem merytorycznym za współpracę z Centrum odpowiada prof. dr hab. Ewa Filipiak kierownik Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej.

– Jako pedagodzy planujemy badać procesy uczenia się, to, jak dzieci, młodzież uczą się w przestrzeni innej niż szkoła – mówi prof. Filipiak. Zapowiada też wspieranie uczących się, zarówno dzieci, jak i dorosłych, poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów, konsultacji.– Takim już gotowym instrumentem będą Kluby Młodego Odkrywcy – od nich chcemy zacząć. Dziś w naszym województwie jest ich 15 – opowiada.

W ramach Klubu Młodego Odkrywcy, programu koordynowanego przez CNK, młodzież i dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów.

– Chcemy zorgnizować spotkanie z nauczycielami, którzy już je utworzyli, ale też zaprosić innych, ośmielić, żeby budowali takie kluby, a poprzez to zainicjowali procesy uczenia się opartego na konstruowaniu wiedzy, dociekaniu, poszukiwaniu, zrozumieniu, że nauka może być przyjemnością – tłumaczy profesor.

Być może taki klub powstanie także na UKW. – Studenci będą włączeni do procesów badawczych – jak inicjować w lokalnych środowiskach powstawanie takich klubów, jak konstruować wiedzę, jak wykorzystywać inne przestrzenie do uczenia się. To porozumienie stwarza pole do tych działań – mówi.

Umowę na UKW podpisali dziś rektor Jacek Woźny i koordynator merytoryczny prof. dr hab. Ewa Filipiak, a ze strony CNK dyrektor ds. edukacji Anna Dziama i koordynator programu Klub Młodego Odkrywcy Zuzanna Michalska.

 
Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji