Wydarzenia 22 kwi 2019 | Redaktor

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina kobietom z rocznika 1953, że do 23 kwietnia mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w sprawie przeliczenia emerytury. Dotyczy to kobiet, które od decyzji ZUS nie odwoływały się do sądu.

Wyrokiem z 6 marca Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis, na podstawie, którego emerytury przyznawane po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego były pomniejszane
o wypłacone dotychczas tzw. emerytury wcześniejsze. Wyrok oznacza, że kobiety urodzone w 1953 roku mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania, a tym samym przeliczenie świadczenia już bez jego pomniejszania. Termin, w jakim należy złożyć skargę o wznowienie postępowania zależy od tego czy sprawa przyznania emerytury była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem, czy też zakończyła się decyzją ZUS.

Wyrok TK dotyczy trzech grup kobiet. Po pierwsze są to panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu i sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem, po drugie  panie, które nie odwołały się od decyzji ZUS do sądu, a po trzecie kobiety, które nie przeszły jeszcze na emeryturę w wieku powszechnym. Dla każdej z tych grup jest inny tryb postępowania.

Kobiety z rocznika 1953, które nie odwołały się od decyzji ZUS do sądu, mogą wnieść skargę
o wznowienie postępowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Termin ten mija dokładnie 23 kwietnia 2019r.  
Po złożeniu skargi ZUS przeprowadzi postępowanie, którego efektem będzie uchylenie decyzji
o przyznaniu emerytury, która była pomniejszona o tzw. konsumpcję. Następnie organ rentowy wyda decyzję bez pomniejszenia kwot wcześniejszych pobranych emerytur.

Natomiast panie, które od decyzji ZUS odwołały się do sądu i wydany został prawomocny wyrok, mogą żądać wznowienia postępowania sądowego. Skargę powinny złożyć w tym samym sądzie,
w którym zapadł wyrok. Mają na to 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego tj. do 21 czerwca 2019 r.

Dobra wiadomość dla kobiet z rocznika 1953, które nie składały jeszcze wniosku o emeryturę
z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i cały czas pobierają wcześniejszą emeryturę. Mogą zrobić to teraz, a ZUS przeliczy świadczenie już bez jego pomniejszania.

Niestety, część kobiet urodzonych w 1953 r. nie będzie mogła skorzystać na tym wyroku.
ZUS nie będzie mógł przeliczyć świadczenia tym paniom, którym od doręczenia decyzji minęło już
5 lat. Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego jasno wskazują, że mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego decyzji nie można uchylić po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia. W tym przypadku ZUS wyda decyzję odmowną, od której mamy prawo odwołać się do sądu – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik ZUS w woj. kujawsko-pomorskim.

Źródło: ZUS

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor