Wydarzenia 27 lis 18:21 | Redaktor
Uprawnienia komunikacyjne. Na wizytę w urzędzie trzeba umówić się telefonicznie

fot. ilustracyjna, Anna Kopeć

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia się koronawirusem, od 1 grudnia 2020 r. wszystkie wizyty w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy będą wymagały umówienia telefonicznego. Ratusz publikuje niezbędne numery kontaktowe - i zachęca do załatwiania spraw przez Internet lub pocztą.

Rejestracja pojazdu

- ul. Grudziądzka 9-15 – 52 58 59 260

- POM „Zielone Arkady” – 52 58 59 261

- Filia Fordon ul. E. Gierczak 6 – 52 58 59 262

Odbiór dowodu rejestracyjnego

– jeżeli pojazd był rejestrowany na ul. Grudziądzkiej i POM „Zielone Arkady - 52 58 58 323

– jeżeli pojazd był rejestrowany w filii w Fordonie - 52 58 59 262

Prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem, zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane lub przewożące wartości pieniężne

- ul. Grudziądzka 9-15 – 52 58 58  094

 • uzyskanie PKK,
 • wydanie, wymiana lub uzyskanie wtórnika
 • opłata po egzaminie
 • pozostałe sprawy

- ul. Grudziądzka 9-15 – 52 58 58 095

 • zatrzymane prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
 • cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami

Nadzór komunikacyjny

 • Ośrodki szkolenia kierowców, uprawnienia instruktorów i wykładowców –52 58 58 042
 • Licencje TAXI –52 58 58 610
 • Transport (zezwolenia, licencje, zaświadczenia na transport drogowy) –52 58 58 818
 • Stacje kontroli pojazdów, uprawnienia diagnostów, zastępcze tabliczki znamionowe, nadanie nowego numeru identyfikacyjnego  –52 58 58 134
 • Usuwanie pojazdów –52 58 58 603

Ponadto poniżej wykaz spraw, które można załatwić elektroniczne z podpisem kwalifikowanym lub poprzez platformę ePUAP

 1. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (ESP PiK PWPW S.A., e-puap)
 2. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju (ESP PiK PWPW S.A., e-puap)
 3. Złożenie wniosku o wydanie: (e-puap – pismo ogólne do podmiotu publicznego)
 4. wtórnika tablic rejestracyjnych
 5. wtórnika dowodu rejestracyjnego
 6. wtórnika karty pojazdu
 7. wtórnika nalepki kontrolnej
 8. dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 9. Zaświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (e-puap – pismo ogólne do podmiotu publicznego)
 10. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów (e-puap – pismo ogólne do podmiotu publicznego)
 11. Złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (ESP PiK PWPW S.A.)
 12. Złożenie wniosku o wymianę i wtórnik prawa jazdy (ESP PiK PWPW S.A.)
 13. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub    przewożącym wartości pieniężne (ePUAP)
 14. Wpis, zmiana wpisu lub wykreślenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (e-puap)
 15. Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców (e-puap)
 16. Wpis, zgłoszenie zmiany lub wykreślenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (e-puap)
 17. Pisma ogólne kierowane do urzędu (e-puap)

 

Sprawy, które można wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać do skrzynki podawczej:

 1. Wyrejestrowanie pojazdu
 2. Zaświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu
 3. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju
 4. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju
 5. Złożenie wniosku o wydanie
 6. wtórnika tablic rejestracyjnych
 7. wtórnika dowodu rejestracyjnego
 8. wtórnika karty pojazdu
 9. wtórnika nalepki kontrolnej
 10. dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 11. Wymiana zapełnionego dowodu rejestracyjnego
 12. Wpisanie do dowodu rejestracyjnego adnotacji np. hak, gaz , L, dopisanie współwłaściciela
 13. Zwrot zatrzymanego fizycznie dowodu rejestracyjnego
 14. Odbiór dowodu rejestracyjnego
 15. Złożenie wniosku o:
 16. a) wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 17. b) wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 18. c) wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane lub przewożące wartości pieniężne
 19. d) wymianę lub wtórnik prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem

             -  dostarczenie orzeczenia lekarskiego, orzeczenia psychologicznego i zaświadczenia ukończeniu kursu reedukacyjnego w przypadku, gdy osoba była na nie kierowana

             -  dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na  kierowanie tramwajem/ po egzaminie państwowym/

             -  pisma ogólne kierowane do urzędu

 1. Wpis, zgłoszenie zmian lub wykreślenie z ewidencji innych podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców
 2. Wydawanie uprawnień diagnostom
 3. Wydawanie decyzji na nadanie i mieszczenie cechy identyfikacyjnej na nadwoziu, podwoziu lub wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej
 4. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, zezwolenia na wykonywanie zawoduprzewoźnika drogowego oraz zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne
 5. Przechowywanie i usuwania pojazdów na każdym innym etapie niż zapoznanie się z aktami sprawy

komunikat Urzędu Miasta Bydgoszczy

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor