Wydarzenia 2 lut 2018 | Redaktor
W Centrum Onkologii można się zbadać za darmo [DRZWI OTWARTE]

Centrum Onkologii/darpaw/Wikipedia

Bydgoski szpital onkologiczny otworzy drzwi dla pacjentów w sobotę (3 lutego), w ramach obchodów 18. Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Na drzwi otwarte Centrum Onkologii zaprasza w godz. 9.00-13.00 do Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia ( budynek D ).
W trakcie odbędą się:
- przesiewowe badania mammograficzne ( dla pań w wieku 50-69 lat, raz na dwa lata)
- pomiar poziomu glukozy w surowicy krwi i ciśnienia tętniczego krwi
- ewentualny pomiar masy i składników ciała
- dermatoskopowa ocena znamion skórnych – dr Tomasz Mierzwa
- rejestracja badań kolonoskopowych
- stanowisko NFZ – możliwość uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjent( ZIP ), informacje o programach profilaktycznych
- stanowisko ZUS – informacje dotyczące świadczeń krótkoterminowych: zasiłków chorobowych, opiekuńczych i świadczeń rehabilitacyjnych oraz długoterminowych: rent z tytułu niezdolności do pracy i emerytur, będzie również możliwość założenia konta na platformie Usług Elektronicznych PUE
- stanowisko informacyjno-edukacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy – m.in. pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu, profilaktyka uzależnień.
Dodatkowe informacje w sekretariacie Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia – tel. (52) 374 32 38.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor