Wydarzenia 21 maj 17:52 | kd
W Wysokiej odsłonią tablicę poświęconą Leonowi Jancie-Połczyńskiemu

25 maja 2022 roku, o godzinie 11.00 w Pałacu Rodowym w Wysokiej zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa Leona Janty-Połczyńskiego.

Uroczystość odsłonięcia upamiętniającej tablicy odbędzie się 25 maja 2022 rokuo godzinie 11.00 w Pałacu Rodowym w Wysokiej, obecnie Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich.

Podczas uroczystości odbędzie się prelekcja prof. Włodzimierza Jastrzębskiego, autora wielu publikacji, broszur i biografii Leona Janty-Połczyńskiego.

Leon Janta Połczyński (1867–1961) – ziemianin spod Tucholi, prawnik, polityk, działacz społeczny, minister rolnictwa i dóbr państwowych w pięciu rządach II RP, senator. W latach 1918–1919 członek Naczelnej Rady Ludowej oraz Organizacji Wojskowej Pomorza – struktur przygotowujących ewentualne rozszerzenie zasięgu powstania wielkopolskiego na Pomorze. Wielki orędownik powrotu Pomorza do Polski. Członek, a przejściowo przewodniczący polskiej delegacji na rozmowy pokojowe w Paryżu kończące I wojnę światową. 10 lutego 1920 r. w Pucku reprezentował polski rząd podczas zaślubin Polski z morzem.

kd Autor