Wydarzenia 24 sty 2018 | Redaktor
Wicepremier Gowin w Bydgoszczy. Szykują się wielkie zmiany w polskiej nauce

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

W środę 24 stycznia na UKW gościł wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Opowiadał o zmianach, które zamierza wprowadzić w szkolnictwie wyższym. Potrzymał także swoje stanowisko, że w Bydgoszczy nie ma miejsca na samodzielną uczelnię medyczną.

"Konstytucja dla Nauki” jest gotowa. Prace nad ustawą, która ma zmienić oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego trwały 699 dni. Dziś o tej ustawie w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego opowiadał Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Towarzyszyli mu poseł Iwona Michałek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego Adam Banaszak i radny województwa Andrzej Walkowiak, a także gospodarz, rektor UKW prof. Jacek Woźny. 

- To wspólna ustawa rządu, ministerstwa i środowisk naukowych. Otrzymaliśmy 3300 uwag i propozycji. Uwzględniliśmy ich blisko 700 – tłumaczył minister Jarosław Gowin. - Wprowadzamy przełomowy i bezprecedensowy w historii Polski po 1989 roku system szerokiego wsparcia uczelni regionalnych – podkreślił gość specjalny.

 

Kuźnia elit

Ministerstwo chce wspierać polskie czasopisma naukowe. Projekt ustawy przewiduje konkursowe wsparcie dla 250 czasopism.

Ponadto nowa ustawa całkowicie przebudowuje model kształcenia doktorantów w Polsce. - Uczelnie powinny być kuźnią przyszłych polskich elit. Dlatego wprowadzamy szereg rozwiązań, które mają zapewnić wysoki poziom studiów oraz zagwarantować doktorantom optymalne warunki do prowadzenia badań naukowych – podkreśla szef resortu nauki.

Konstytucja dla Nauki wprowadza szkoły doktorskie, dostępne jedynie w formie stacjonarnej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości trybu eksternistycznego. Co ważne, każdy z nich otrzyma od państwa stypendium.

 

Studia nie będą dłuższe

Studia niestacjonarne nie ulegną wydłużeniu – ministerstwo wzięło pod uwagę liczne głosy sprzeciwu, dlatego wycofało się z zapowiadanego w zeszłym roku rozwiązania. Konstytucja dla Nauki utrzyma dotychczasowe przywileje studenckie – jak na przykład zniżki na komunikację – ale również będzie skuteczniej chronić studentów. Wszystko za sprawą kar finansowych dla uczelni za nielegalne pobieranie lub podwyższanie opłat lub za zwłokę w wydaniu dyplomu.

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich oraz uzależnienie ich wysokości od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. - W ten sposób środowisko akademickie będzie beneficjentem wzrostu gospodarczego, który odbywa się w całej Polsce. Wpływ na ten wzrost, mają również naukowcy – tłumaczy Jarosław Gowin.

Ustawa przygotowana przez resort Gowina przewiduje także zwiększenie autonomii uczelni, zwiększenie roli rektora. Resort nauki planuje, że ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 roku.

 

Minister o Bydgoszczy

Wicepremier część wystąpienia poświęcił także na sprawy bydgoskie. Podtrzymał swoje stanowisko na temat powołania Uniwersytetu Medycznego w naszym mieście. - Trendy światowe wskazują na potrzebę konsolidacji uczelni. Jeśli w Bydgoszczy byłaby koncepcja powołania jednej dużej uczelni na bazie UKW, UTP i wydziału medycznego UMK, wówczas taki projekt mógłby być przez nas brany pod uwagę. Aktualnie nie ma jednak w Bydgoszczy potrzeby powołania osobnej uczelni medycznej – stwierdził wicepremier.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor