Wydarzenia 6 lut 2019 | Redaktor
Witalis Olszański patronem Komendy Wojewódzkiej Policji [ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI]

fot. Anna Kopeć

W środę (6 lutego) przed wejściem do Komendy Wojewodzkiej Policji w Bydgoszczy odsłoniąto tablicę ku czci jej nowo obranego patrona, inspektora Witalisa Olszańskiego. Był bohaterem walk w obronie Lwowa, komendantem KWPP w Toruniu, więźniem sowieckiego Ostaszkowa.

Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej. - Niech poświęcenie tej tablicy uświadomi nam, żebyśmy budowali swoją tożsamość posłanych jako tych, którzy mają strzec porządku, bezpieczeństwa, mają w sposób szczególny służyć. Ten, który został tu upamiętniony, pokazał, że tak można, a jeżeli można, to również i trzeba – mówił.

Wieńce pod tablicą złożyli komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, insp. Paweł Spychała, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak i przewodniczący zarządu wojewodzkiego NSZZ Policjantów, podinsp. Piotr Kujawa.

W drugiej części uroczystości, już wewnątrz budynku, wojewoda pogratulował policjantom inicjatywy nadania komendzie patrona i dziękował za zaangażowanie w uroczystości z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

W roku 2019 stulecie świętować będzie sama polska policja. Dla mnie i całego naszego garnizonu to bardzo ważny dzień – mówił komendant Paweł Spychała.  W roku, w którym obchodzimy stulecie powstania polskiej policji, odsłaniamy tablicę insp. Olszańskiego. Wspaniały człowiek, policjant, żołnierz, patriota. Do końca wypełniał rotę ślubowania. Cześć jego pamięci.

Dziękował oficerom za wsparcie inicjatywy, a także za przygotowanie życiorysów potencjanych patronów. Kandydatów było kilku, była to mozolna praca badawcza – podkreślił.

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów ustanowił „Krzyż Niepodległości”. Medal ten przyznawany jest osobom propagującym patriotyczne postawy i działalność społeczną. Dzisiejsza uroczystość stała się okazją do uhonorowania osób, które swoją postawą prezentują najwyższe wartości patriotyczne.

Krzyżem Niepodległości klasy I odznaczeni zostali:

  •     insp. Paweł Spychała Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
  •     Ks. prałat Stanisław Kotowski kapelan kujawsko-pomorskiej Policji

Krzyżem Niepodległości klasy II odznaczeni zostali:

  •     insp. Mirosław Elszkowski Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy
  •     mł.asp. Marcin Barczyński z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy
  •     mł.asp. Piotr Bajlak z Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście

Częścią uroczystości było także przekazanie policjantom cztrech nowych radiowozów z napędem hybrydowym, zakupionych w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Policjanci spotkali się także na spektaklu „Służba” w Kinoteatrze przy ul. Dwernickiego.

Witalis Olszański był płk. rez. Wojska Polskiego, urodził się w 1885 roku w Żelechowie Wielkim w województwie lwowskim. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej. W trakcie I wojny światowej walczył początkowo na froncie rosyjskim, a później włoskim. Ze służby w armii austriackiej odszedł 30 października 1918 roku. 1 listopada 1918 roku zgłosił się jako ochotnik do obrony Lwowa i  uczestniczył w niej do jej zakończenia. Za odwagę i męstwo w walce o niepodległość insp. Witalis Olszański był wielokrotnie odznaczany: dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrony Lwowa, a ponadto Krzyżem Odcinka I we Lwowie i Krzyżem „Orlęta”.

Co najmniej od 18 kwietnia 1921 roku służył w Policji Państwowej Lwów-miasto. 15 sierpnia 1927 roku został przeniesiony do województwa pomorskiego, gdzie objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu. W tym czasie dokonał reorganizacji Policji Państwowej województwa pomorskiego.

Po wybuchu II wojny światowej w dniu 12 września 1939 roku został wyznaczony przez Komendę Główną PP jako odpowiedzialny za organizację militaryzacji Policji Państwowe, koncentrującej się w województwach wołyńskim i tarnopolskim. Wypełniając do końca powierzone mu zadania, między 18-19 września 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej w okolicach Tarnopola.

Początkowo prawdopodobnie został umieszczony w obozie przejściowym w Szepietówce, a następnie jednym z pierwszych transportów dotarł do obozu w Ostaszkowie na jeziorze Selinger. Według wspomnień ocalałego jeńca Ostaszkowa, inspektor Witalis Olszański był obiektem szczególnego zainteresowania służb specjalnych NKWD. Policjant ten potwierdził, że w grudniu 1939 roku inspektor Witalis Olszański został wywieziony z obozu w Ostaszkowie w nieznanym kierunku. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kampanii wrześniowej 1939.

Biogram za KWP w Bydgoszczy. Szczegółowy życiory Witalisa Olszańskiego czytaj TUTAJ

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor