Wydarzenia 15 maj 2019 | Redaktor
Wizja terenowa na trasie planowanej drogi S10

fot. GDDKiA

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wspólnie z przedstawicielami bydgoskiego oddziału GDDKiA oraz trzech nadleśnictw przeprowadzili wizję terenową przebiegu planowanej drogi ekspresowej S-10.

Obecnie dla budowy drogi ekspresowej S-10 prowadzone jest postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie złożonego przez inwestora (GDDKIA) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uczestnicy spotkania zapoznali się w sobotę (11 maja) w terenie z miejscami przewidywanej lokalizacji przejść dla zwierząt dużych i średnich, zarówno górnych, jak też dolnych oraz zespolonych z ciekiem wodnym, szczególnie ważnych dla ochrony płazów.

Planowana trasa będzie drogą dwujezdniową, mającą po dwa pasy ruchu w jednym kierunku na całym swoim przebiegu (2x2) o długości ok. 50 km. Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza.

GDDKIA rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej według wariantu zlokalizowanego na terenach leśnych (na południe od istniejącej DK 10), stąd tak istotny jest optymalny wybór wariantu oraz określenie zabezpieczeń chroniących najcenniejsze zasoby przyrodnicze.

Źródło i foto: GDDKiA

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor