Wydarzenia 9 gru 15:25 | Redaktor
Wkrótce zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego

Dyrektorem instytucji od 2007 roku jest prof. UMK Michał F. Woźniak/fot. Anna Kopeć

Powoli dobiega końca przeprowadzany w Bydgoszczy konkurs na nowego dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego.

Kandydatury mają zostać rozpatrzone do 31 grudnia. Od kandydatów wymagane były m.in: wyższe wykształcenie, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnia praktyka w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego.

Jak poinformowała nas Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy, o stanowisko ubiegają sie: Damian Burzyński, Katarzyna Gębarowska, Wacław Kuczma, Magdalena Suchorska, Tomasz Sypniewski i Marcin Zdanowski. Kolejne posiedzenie komisji konkursowej zostało zaplanowane na 10 grudnia.

W skład Komisji Konkursowej  wchodzą: przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Iwona Waszkiewicz - przewodnicząca Komisji, prof. dr hab. Dariusz Markowski i Magdalena Zdończyk; przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Paweł Jaskinis i Lech Karwowski; przedstawiciel Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym Monika Kosteczko-Grajek; przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich Piotr Górajec; przedstawiciel Zwiazku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bydgoskiego Jolanta Chmara; przedstawiciele Rady Muzeum przy Muzeum Okręgowym: prof. dr hab. Jacek Woźny i dr hab. Tomasz F. Rosset, prof. UMK.

Od 2007 r. dyrektorem bydgoskiego muzeum jest dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK, wykładowca w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor