Wydarzenia 19 lis 2018 | Redaktor

Na pierwszej w kadencji 2018-23 sesji radni wybrali dziś (19 listopada) prezydium Rady Miasta Bydgoszczy. Rafał Bruski zaś złożył ślubowanie i z rąk Honorowego Obywatela Bydgoszczy Leona Pietraszaka odebrał insygnia władzy prezydenckiej.

 

Płonne okazały się nadzieje opozycji, że otrzyma jedno miejsce w prezydium Rady Miasta. Apelował o to w swoim wystąpieniu przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wenderlich. Powoływał się na to, że należy uszanować ponad 40 tysięcy bydgoszczan, którzy oddali głos na PiS. Jedyny opozycyjny klub liczy dzięki nim 11 członków w 31-osobowej Radzie Miasta Bydgoszczy. Przypomniał też standardy demokratyczne obowiązujące między innymi w parlamencie i sejmiku wojewódzkim, w prezydiach których opozycja ma swoich przedstawicieli.

Od lewej: Rafał Bruski, Szymon Wiłnicki, Ireneusz Nitkiewicz, Monika Matowska, Lech Zagłoba-Zygler

W tajnym głosowaniu radni ostatecznie wybrali prezydium w składzie ustalonym przez koalicję KO (16 radnych) i SLD-Lewica Razem (czterech radnych):

Monika Matowska – przewodnicząca (Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska)

Lech Zagłoba-Zygler – zastępca (Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska)

Ireneusz Nitkiewicz – zastępca  (Sojusz Lewicy Demokratycznej-Lewica Razem)

Szymon Wiłnicki – zastępca (Inicjatywa Bydgoszcz, Koalicja Obywatelska)

Po wyborze prezydium ślubowanie złożył prezydent Rafał Bruski, który został wybrany na kolejną kadencję:

„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.

Insygnia władzy prezydenckiej wręczył mu Honorowy Obywatel Bydgoszczy, znany aktor, Leonard Pietraszak.

- Życzę wam, kochani moi, żeby spełniło się wszystko, co zamierzacie, co już zaczęliście, a kończyć będziecie w nowej kadencji. Obiecuję, że jeżeli zdrowie mi pozwoli, na każde wasze posiedzenie przyjadę – zwrócił się do radnych i prezydenta. I dodał: – Wiwat Bydgoszcz, wiwat  bydgoszczanie.

Przypomnijmy, że zastępcami prezydenta pozostali nadal: Maria Wasiak, Iwona Waszkiewicz i Mirosław Kozłowicz. Nowym zastępcą został Michał Sztybel, dotychczasowy dyrektor biura komunikacji społecznej w ratuszu i szef kampanii wyborczej prezydenta Bruskiego, który zastąpił na tym stanowisku Annę Mackiewicz. 

Od lewej: Rafał Bruski, Michał Sztybel, Mirosław Kozłowicz, Iwona Waszkiewicz

 

  

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor