Wydarzenia 3 maj 2019 | Redaktor
Wolności darmo nie uzyskasz. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja [FOTORELACJA]

fot. Anna Kopeć

Konstytucja 3 Maja jest takim umownym pomostem między dawnymi, a nowymi czasy – mówił wicewojewoda Józef Ramlau w czasie uroczystości na pl. Wolności w Bydgoszczy.

fot. Anna Kopeć

– Ponieważ starannie odrobiliśmy tę lekcję historii, czerpiemy z niej. Jesteśmy członkami silnej wspólnoty politycznej i ekonomicznej Unii Europejskiej.  Jeszcze wcześniej zostaliśmy pełnoprawnymi członkami najsilniejszego w dziejach ludzkości sojuszu militarnego. To wszystko daje nam podstawy do patrzenia w przyszłość z optymizmem. Ale to nie może być jednoznacznie interpretowane jako pasmo samych sukcesów. Unia Europejska jest tworem, który jest daleki od ideału. Jest tworem, w którym ścierają się różne, często przeciwstawne tendencje. Jeżeli porównać ją do rodziny, to wydaje się, że bardzo liczne przypadki powodują, że dla jednych jest matką, a dla innych macochą. Są różne kryteria oceny tych samych zjawisk (..) Apeluję, żeby budując przyszłość Polski opierać tylko i wyłącznie na siłach wewnętrznych. Miejmy przyjaciół, bądźmy cenieni, ale dlatego, że będziemy silni. Witaj maj, trzeci maj. Witaj majowa jutrzenko - mówił wojewoda Ramlau.

fot. Anna Kopeć

Zbigniew Ostrowski, wicemarszałej sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego powiedział: - Gdybym miał odpowiedzieć jakie refleksji i jakie życzenia przychodzą mi do głowy dzisiaj gdy myślę o Konstytucji 3 Maja, to powiedziałbym, że jest to pragnienie, by konstytucja była przestrzegana. Wiem, że nie wystarczy zapisać kredą na tablicy „konstytucja” , wiem że nie wystarczy też nosić tych liter na piersi. To nawet nie jest sprawa do przemyślenia, to jest rzecz do zrobienia. Powiem więcej, do wspólnego wykonania. A z tym u nas bywa różnie.  

Wspomniał też słowa Józefa Pisłudskiego, który mówił, że „mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy”. – I choć od tamtych czasów minęło wiele lat, nie sposób oprzeć wrażeniu, że słowa te bywają aktualne dzisiaj. Ale jedno nas Polaków z pewnością łączy. Spuścizna, którą zostawiły poprzednie pokolenia, a w niej Konstytucję 3 Maja. Życzę nam wszystkim, by ten duch Konstytucji 3 Maja towarzyszył nam przez kolejne dziesięciolecia. Abyśmy zawsze z szacunkiem dla konstytucji wspólnie pracowali dla dobra ojczyzny, dając tym wzór również przyszłym pokoleniom.

fot. Anna Kopeć

Poseł Tomasz Latos odczytał list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyńskiego: „Tegoroczne obchody są o tyle szczególne, że przypadają w 100. rocznicę pierwszych uroczystości majowych w Polsce odrodzonej. 3 maja przed stu laty podczas uroczystej Mszy świętej w Archikatedrze Warszawskiej ksiądz profesor Antoni Władysław Szlagowski, wspaniały kaznodzieja (…) powiedział »Pamiętajmy, że wolność to dar bezcenny, ale i trud niezmierny. Wolności darmo nie uzyskasz. Ani bez pracy nie utrzymasz. Zdobywa się ją ofiarnością, a broni się jej poświęceniem. Wielki naród, a Polska jest wielkim narodem, ma i rozum głęboki, i wolę silną. Nie tylko, aby dla siebie brać, lecz także, aby od siebie dawać i to naprzód musi dawać, aby potem brać. Wielki naród umie zwyciężać wroga, ale umie i przezwyciężać siebie, a od siebie musi rozpoczynać«. Oby te słowa wybitnego kapłana, nazywanego Skargą XX wieku, zawsze nam towarzyszyły. Tego pragnę życzyć nam wszystkim oraz Rzeczypospolitej”.          

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor