Wydarzenia 11 sie 14:57 | mk
Wyniki matur 2020. Zdały tylko trzy czwarte tegorocznych absolwentów

fot. Anna Kopeć, archiwum

Świadectwo dojrzałości uzyskało 191 734 (74 procent) egzaminowanych, 44 tysiące osób czeka wrześniowa poprawka. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne informacje o wynikach matur.

Do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w czerwcowym terminie przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników - przekazuje Komisja. To prawie 87 procent wszystkich, którzy ukończyli szkołę w 2020 roku.

Pisemne egzaminy były obowiązkowe z języka polskiego, matematyki i wybranego nowożytnego języka obcego. Decyzją ministra edukacji narodowej, w związku z epidemią koronawirusa, zrezygnowano z egzaminów ustnych z tych przedmiotów.

Należało również wybrać jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W terminie głównym do egzaminu przystąpiły także osoby, które ukończyły szkołę w poprzednich latach bez uzyskania matury oraz ci, którzy chcieli poprawić wyniki lub zdać egzamin z innego przedmiotu.

Więcej sukcesów wśród licealistów

Świadectwo dojrzałości otrzyma 191 734 (74 procent) tegorocznych absolwentów. Egzamin z jednego przedmiotu nie powiódł się 44 638 zdającym – mają oni prawo przystąpić do „poprawki” 8 września. Ci, którzy nie zdali z więcej niż jednego przedmiotu (22 900 osób), na kolejną szansę muszą poczekać do przyszłego roku.

Gorzej powiodło się absolwentom technków niż liceów ogólnokształcących. 24,9 proc. z nich nie uzyskało minimalnego wymaganego wyniku z jednego przedmiotu, z więcej niż jednego - 12, 9 procenta. Wśród absolwentów liceów odsetki te wynoszą odpowiednio 12,5 i 6,4 procenta.

Średni wynik u aboslwentów ogółem, zarówno z języka polskiego, jak i z matematyki, wynosi 52 procent. Uczniom polskich szkół lepiej poszło z.. angielskiego i niemieckiego - tu średnie wyniki to 71 i 55 procent. 

Lepiej od tegorocznych spisali się absolwenci z 2019 roku: wówczas w terminie głównym zdało 80,5 proc. egzaminowanych, z jednego przedmiotu nie zdało 12,9 proc. osób.

Oświadczenie do 14 sierpnia

Osoby, którym przysługuje udział w egzaminie poprawkowym, muszą do 14 sierpnia złożyć oświadczenie o zamiarze ponownego przystąpienia do matury. Należy je zanieść do szkoły lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - tam, gdzie składano deklarację o wyborze przedmiotów maturalnych. Pełne wyniki matur, również osób zdających z terminie dodatkowym (lipcowym) i poprawkowym (wrześniowym), zostaną przedstawione 30 września. 

Na podstawie: Centralna Komisja Egzaminacyjna

mk Autor