Wydarzenia 21 sty 2019 | Redaktor
Za rok nowe zasady segregacji śmieci, a na razie konsultacje

fot. ilustracyjna /Pixabay

Od 1 stycznia 2020 roku w całej Polsce będziemy wyrzucać odpady nie do czterech, a do pięciu frakcji. Oznacza to, że pod wiatami na śmieci przybędzie niebieski pojemnik, a opłaty wzrosną. Bydgoszcz w ramach przygotowań ogłasza konsultacje na temat częstotliwości wywozu odpadów.

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem ministra środowiska. Od 1 stycznia 2020 r. w Bydgoszczy wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Obecnie na terenie miasta segregujemy odpady do czterech pojemników, które dzielą się na:

• papier, metale i tworzywa sztuczne (zbierane razem w pojemnikach lub workach koloru żółtego),

• szkło (w pojemnikach lub workach koloru zielonego),

• odpady resztkowe (w pojemnikach lub workach koloru czarnego/szarego).

Ponadto w sezonie wiosenno-letnim odbierane są również odpady zielone (zbierane do pojemników lub worków koloru brązowego).

Zgodnie z nowymi zasadami segregacji posesje oraz wiaty śmietnikowe zostaną wyposażone również w pojemniki lub worki koloru niebieskiego, przeznaczone na odpady papierowe. Natomiast do pojemników koloru brązowego, opróżnianych odtąd przez cały rok, będziemy mogli wyrzucić bioodpady, czyli poza odpadami zielonymi, również odpady kuchenne/spożywcze, z wyjątkiem mięsa.

Celem wprowadzenia zmian jest uzyskanie większej ilości i lepszej surowców wtórnych, co ma pomóc gminom osiągać lepszy poziom odzysku i recyklingu odpadów.

Miasto Bydgoszcz w ramach konsultacji społecznych chce określić nowe zapisy Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w mieście, który m.in. reguluje częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W konsultacjach będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy za pośrednictwem ankiety elektronicznej, bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych czy za pośrednictwem infolinii telefonicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl. Osobno opinie zostaną uzyskane od spółdzielni mieszkaniowych oraz rad osiedli. Konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019 roku. Urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety oraz podzielenia się swoimi uwagami podczas dyżurów konsultacyjnych: we wtorek, 29 stycznia, w godz. 16.00-18.00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi (ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139); - we wtorek, 5 lutego, w godz. od 16.00-18.00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” (ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219). Ankietę można też wypełnić elektroniecznie na stronie www.bydgoszcz.pl/odpady.

 Rok 2019 nie przynosi zmian w zasadach funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Nie zmienią się też stawki opłat za wywóz śmieci (13 zł od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 39 zł, kiedy nie decydujemy się na segregację).

Miasto ostrzega jednak, że od przyszłego roku wzrost może cen może być znaczny.
Tak właśnie stało w miastach, które już wdrożyły nowy system segragacji, np. w Lublinie – wzrost o 85 proc., Łodzi – wzrost o 75 proc. czy Nysie – wzrost 90 proc. Przypomina jednak, że to – w przeciwieństwie do Bydgoszczy – miasta bez spalarni odpadów.

Pytania nt. planowanych zmian można kierować do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy: tel. 52 58 59 178, e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl.

źródło: bydgoszcz.pl, oprac. mk

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor