Wydarzenia 3 sie 2018 | Redaktor
Zaleją asfaltem ulicę Bydgoską. Rewitalizacja Starego Fordonu

Święto Starego Fordonu 2018. Stragany stoją jeszcze na wybrukowanej ul. Bydgoskiej/fot. bw

Rozbiórka jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej i wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o dużej zawartości grysów, to główne zadanie potencjalnych wykonawców, którzy złożą oferty na przebudowę ulicy Bydgoskiej w Starym Fordonie. Drogowcy ogłosili dziś przetarg.

To już przesądzone. W ramach pierwszego etapu tzw. rewitalizacji Starego Fordonu zostanie przebudowana ul. Bydgoska wraz z wlotami ulic: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Rynek i Piekary. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił dziś (3 sierpnia) przetarg.

Ulica Bydgoska straci swój tradycyjny charakter. Zniknie klimatyczny bruk i zastąpi go asfalt. O jak najszybsze rozpoczęcie prac apelowało ostatnio Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu.

„Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności: rozbiórki jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej, rozbiórki istniejących chodników, jezdni o nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA, wyniesionego skrzyżowania, progów zwalniających, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów, chodników, ścieków przykrawężnikowych” – czytamy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I dalej: „Ponadto przewidywane jest wykonanie: przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia drogowego, przebudowy kolizji energetycznych, przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych, regulacji wysokościowej włazów kanałowych, zaworów wodociągowych, trawników, docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome.

Dodatkowo zakres prac przewiduje remont wlotów ulic poprzecznych: Mącznej, Rakowej, Góralskiej, Przy Bóżnicy, Piekary (odcinki ok. 40 m) i Rynek (odcinek ok. 20 m) wraz z niezbędnymi przebudowami infrastruktury towarzyszącej”.

Termin składania ofert wyznaczono na 21 sierpnia 2018 roku. Na remont wykonawca będzie miał 180 dni.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor