Wydarzenia 30 cze 15:17 | kd
Zmiana warty w JFTC.  Nowym dowódcą został gen. dyw. Piotr Malinowski

Generał dywizji Piotr Malinowski został nowym dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre, JFTC) w Bydgoszczy. Zastąpił na stanowisku generała dywizji Adama Joksa, który dowodził Centrum od lipca 2019 roku. Ceremonia przekazania obowiązków, w obecności żołnierzy i pracowników NATO-wskiego Centrum reprezentujących kilkanaście państw Sojuszu, odbyła się w środę, 30 czerwca. Ze względu na wciąż realne zagrożenie epidemiczne uroczystość miała charakter zamknięty.

W marcu tego roku, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że generał Joks zostanie wyznaczony na zastępcę dowódcy V Korpusu US Army. Generał Malinowski przejął obowiązki dowódcy JFTC, aby kontynuować i dokończyć polską zmianę dowodzenia nad NATO-wskim Centrum.

Pożegnanie generała Joksa

W ciągu ostatnich dwóch lat, pod dowództwem generała Joksa Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO stanęło w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z prowadzeniem szkoleń w sytuacji pandemii.

Centrum prowadziło szkolenia dla misji NATO w Iraku i Afganistanie, przygotowujące ich przyszłych członków do wypełniania zadań w ramach tych sojuszniczych przedsięwzięć. Dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu kadry JFTC w serię ćwiczeń Trident Jupiter 19 i Loyal Leda 20, JFTC potwierdziło swoją pozycję kluczowego ośrodka ćwiczeń NATO.

Centrum wzmocniło również swoją rolę w obszarze wspierania rozwoju interoperacyjności – w ramach ćwiczenia CWIX. Ponadto, wypracowując i podpisując - w grudniu ubiegłego roku -umowę o partnerstwie z gruzińsko-natowskim Centrum Szkoleń i Oceny (Ewaluacji) (NATO-Georgia Joint Training and Evaluation Centre), JFTC przeniosło swoją współpracę z partnerami z Gruzji na wyższy poziom.

 

Mat. JFTC

kd Autor