Wydarzenia 30 paź 2018 | Redaktor
Zmiany w organizacji ruchu przy bydgoskich cmentarzach

materiał ilustracyjny / fot. Pixabay

W okresie Wszystkich Świętych (31 października – 2 listopada) w rejonie bydgoskich cmentarzy tymczasowo zmieni się organizacja ruchu.

Poniżej lista zmian w organizacji ruchu wokół bydgoskich nekropolii.

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej - MAPKA 

Zmiany od 31 października od godz. 20.00 do 2 listopada do godz. 1.00.

 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska)
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej)
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska)

Cmentarz przy ul. Jaskółczej - MAPKA 

Zmiany od 31 października od godz. 20.00 do 2 listopada do godz. 1.00.

 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska)
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej)
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury)
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej)

Cmentarz przy ul. Chojnickiej - MAPKA 

Zmiany od 31 października od godz. 20.00 do 2 listopada do godz. 1.00.

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową)

Cmentarz przy ul. Toruńskiej - MAPKA 

Zmiany od 31 października od godz. 20.00 do 2 listopada do godz. 1.00.

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej)
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną). Ciąg do parkowania wzdłuż ul. Bełzy został czasowo skrócony ze względu na funkcjonowanie tymczasowego przystanku autobusowej komunikacji zastępczej

Cmentarz przy ul. Wiślanej - MAPKA 

Zmiany od 31 października od godz. 22.00 do 2 listopada do godz. 1.00.

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości)
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana – Skandynawska)
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka)
 • czasowa likwidacja ścieżek rowerowych
 • wyłącznie 1 listopada będzie możliwe parkowanie pojazdów na parkingu należącym do sklepu Lidl przy ul. Skandynawskiej
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką

Cmentarz przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo - MAPKA 

Zmiany od 31 października od godz. 22.00 do 2 listopada do godz. 1.00.

 • utrzymanie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej
 • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza)
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza)
 • wprowadzenie „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz)
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza)
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Putza (po obu stronach jezdni)
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu)
 • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do zakładów PESA
 • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej
 • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej

WAŻNE: 1 listopada (wyłącznie) zostanie umożliwione parkowanie pojazdów na parkingach przy siedzibie firmy PESA Bydgoszcz, przy ul. Pileckiego. Przejście dla pieszych przez torowiska kolejowe pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo nie będzie możliwe.

Cmentarz przy ul. Stawowej - MAPKA 

 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników)
 • dodatkowo na potrzeby komunikacji miejskiej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego-Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował w dniach: 31 października-2 listopada. Zatem parkowanie w tym miejscu będzie niemożliwe

Proponowany objazd do Fordonu i Torunia - MAPKA

Źródło: ZDMiKP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor