Bydgoszcz 15 cze 2019 | Redaktor
Bydgoszcz jest średniakiem w najnowszym rankingu rowerowym

fot. Anna Kopeć

Już po raz drugi dadelo.pl przygotowało zestawienie - ranking systemów rowerów miejskich, w którym znalazł się również Bydgoski Rower Aglomeracyjny. W porównaniu z ubiegłym rokiem Bydgoszcz zajmuje niższą lokatę, ale przybyło miast ujętych w rankingu.

W rankingu wzięto pod lupę 39 systemów rowerów miejskich i 38 miast, w których mieszka łącznie niemal 10,7 mln ludzi, a po ich ulicach jeździ 17 733 rowerów publicznych.

Systemy oceniane były w nastepujących kategoriach:

  • Ilu mieszkańców przypada na jeden rower?
  • Zagęszczenie stacji rowerowych na 1 kilometr kwadratowy
  • Ile zapłacimy za rower miejski Jaki odsetek mieszkańców zapisanych jest do systemu?
  • Średnia liczba wypożyczeń przypadająca na jedną osobę zapisaną w systemie
  • Długość sezonu
  • Dodatkowe udogodnienia
  • Długość dróg dla rowerów
  • Stacje napraw rowerów.

Poza samymi systemami, oceniano także infrastrukturę rowerową w mieście funkcjonowania danego systemu. Uwagę zwrócono także na długości ścieżek rowerowych oraz liczbę stacji napraw rowerów. Ranking powstał na podstawie danych przesłanych z urzędów i od operatorów systemów z 2018 roku.

Bydgoszcz w klasyfikacji ogólnej rankingu zajęła 16. miejsce z wynikiem 229 punktów. Do mocnych stron miasta zaliczyć można: długość sezonu, atrakcyjne ceny za wypożyczenie. Znaczną liczbę punktów Bydgoszcz zebrała również w kategorii liczbę wypożyczeń przypadających na mieszkańca. Najgorzej wypadła w kategorii, w której badano liczbę stacji napraw rowerów przypadającej na powierzchnię miasta.

W kategorii liczba mieszkańców przypadającej na jeden rower zajęliśmy 16. miejsce z wynikiem 625 - tyle właśnie osób przypada na jeden rower. W kategorii zagęszczenia stacji rowerowych na jeden kilometr kwadratowy uplasowaliśmy się na 15. miejscu. Stawka za wypożyczenie roweru okazała się atrakcyjna, za pierwsze 20 minut nie zapłacimy nic, za pierwszą godzinę 1 zł.

Opłata inicjacyjna w przypadku wypożyczenia rowerwu w Bydgoszczy to 10 zł. W tej kategorii pod uwagę wzięto trzy składowe: opłatę wstępną, cenę za 20 minut (pierwsze) i pierwszą godzinę.

Ile procent ludności miasta stanowią osoby zapisane w systeme? W tej kategorii podzielono liczbę osób, zapisanych do systemu, przez liczbę mieszkańców danego miasta. Im większy odsetek, tym lepiej, Bydgoszcz znalazła się na 10. miejscu z wynikiem 15 proc.

W tegorocznym rankingu w Bydgoszczy odnotowano osiem wypożyczeń na osobę zarejestrowaną w systemie. Przy opracowaniu tej kategorii łączną liczbę wypożyczeń podzielono przez liczbę osób, zapisanych w systemie.

Do mocnych stron Bydgoszczy można zaliczyć długość sezonu, w mieście w 2018 roku mogliśmy pojeździć na rowerach aglomeracyjnych przez osem miesięcy od początku marca do końca października. Bydgoski Rower Aglomeracyjny nie zdobył żadnego punktu w kategorii dodatkowe udogodnienia.

15 proc. to stosunek ścieżek rowerowych w porównaniu do dróg publicznych w mieście, ten wynik dał nam 14. miejsce w rankingu. Dane pochodziły z urzędów miejskich oraz zarządów dróg. Pod uwagę brano wszystkie rodzaje dróg rowerowych: pasy rowerowe: kontrapasy, śluzy rowerowe, ulice rowerowe, przejazdy rowerowe, drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe.

W kolejnej kategorii najwięcej punktów otrzymało miasto, które ma najmniejszą ilość kilometrów kwadratowych, na które przypada jedna stacja napraw. W przypadku Bydgoszczy jedna stacja przypada na 88 km kw. (w przybliżeniu). W tym zestawieniu zostały ujęte stacje należące do samorządu i przez niego finansowane.

Źródło: Dadelo.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor