Bydgoszcz 12 kwi 2018 | Redaktor
Startuje nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Na realizację pomysłów mieszkańców w ramach BBO przeznaczona zostanie kwota 13,3 mln zł/ fot. Anna Kopeć

Od 16 kwietnia do 31 maja, a w przypadku inwestycji ponadosiedlowych do 30 czerwca mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W regulaminie BBO pojawiło się kilka zmian.

W tym roku na realizację projektów w ramach BBO przeznaczona zostanie kwota 13,3 miliona złotych – o 3,9 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Razem z inicjatywami lokalnymi z budżetu miasta na na realizację pomysłów mieszkańców przekazane zostanie 18,3 miliona złotych.

Nowością w regulaminie BBO jest podział projektów na osiedlowe (na te przypadnie 10 mln zł) i ponadosiedlowe – 3,3 mln zł.

Jak poinformował Michał Sztybel, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej UM, aby projekt ponadosiedlowy mógł zostać zgłoszony do budżetu, będzie musiał, m.in., uzyskać pozytywną opinię przynajmniej trzech rad osiedli i nie może przekraczać 50 procent puli przeznaczonej na projekty ponadosiedlowe.

- Jeżeli chodzi o projekty ponadosiedlowe , to pozostawiamy to pomysłom mieszkańców, ale możemy sobie wyobrazić, że jest to, na przykład, ścieżka rowerowa łącząca kilka osiedli – mówi Michał Sztybel.

Jeżeli natomiast chodzi o projekty osiedlowe, to ich koszty nie przekroczyć 75 procent puli przeznaczonej na dane osiedle.

Zmiany w BBO poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi. Mieszkańcy, jak poinformowała Patrycja Olszewska z Rady ds. Partycypacji Społecznej, zgłosili w sumie 660 uwag. Nie wszystkie zostały uwzględnione w tym roku. Rada ds. Partycypacji Społecznej będzie nadal pracować nad niektórymi propozycjami. W przyszły roku planuje się utworzenie BBO dla młodzieży i seniorów.

Natomiast już w  tym roku uruchomiony zostanie  program Ambasador BBO dla osób, które będą chciały zaangażować się w edukację obywatelską. - Mam tutaj na myśli przede wszystkim  kampanię edukacyjną dla mieszkańców Bydgoszczy, przede wszystkim dla młodzieży – powiedziała Patrycja  Olszewska.

- Odkąd działa budżet obywatelski, zrealizowaliśmy 324 zadania, powstało m.in.: 50 placów zabaw, 40 plenerowych siłowni i zamontowano 38 kamer miejskiego monitoringu. BBO zmienia się dynamicznie, chcemy, by był dopasowany do oczekiwań mieszkańców – stwierdził prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Pomysły na inwestycje można zgłaszać od najbliższego poniedziałku (16 kwietnia) na stronie bydgoszcz.pl/bbo – na projekty osiedlowe do 31 maja, a ponadosiedlowe do 30 czerwca. Później nastąpi weryfikacja wniosków. Głosowanie zaplanowano na październik. W minionym roku na inwestycje w ramach BBO głosy oddało 42 425 bydgoszczan.

Harmonogram BBO 2018:
 - zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
- zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
- dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
- podjęcie uchwał przez rady osiedla o zgłoszonych projektach z terenu danego osiedla – do 15 września 2018 r.
- podjęcie uchwał przez rady osiedla o zgłoszonych projektach - do 30 czerwca 2018 r.
- weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia 2018 r.- 1 września 2018 r.
- weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
- spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów: 30 czerwca 2018 r. - 16 września 2018 r.
- głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października 2018 r. - 31 października 2018 r.
- ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor