Kultura 7 sty 12:03 | mk
Biblioteka w Bydgoszczy ma nowego dyrektora

Krzysztof Gonia, mat. Urzędu Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

Krzysztof Gonia został nowym dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Na stanowisku zastąpił Ewę Stelmachowską, która w lipcu, po 29 latach pracy, przeszła na emeryturę.

Nowy dyrektor obowiązki objął 2 stycznia. W WiMBP pracuje od 1995 roku, był m.in. zastępcą dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych i kierownikiem działu administracji.

W roku 2005 ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku administracja, w 2010 r. - podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2008 r. był odpowiedzialny za modernizację sieci filii osiedlowych. - Od tego czasu udało się zmodernizować i dostosować do najnowszych trendów 10 spośród 24 filii. Trzy z nich obecnie pełnią funkcje Mediatek - przekazuje Urząd Miasta Bydgoszczy.

Od 2017 r. kieruje zespołem projektu „Droga do nowoczesności”, dotyczacego rozwoju Biblioteki Głównej, jej remontów, przebudowy. - Zainicjował powstanie zespołów projektowych, podejmował współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami kultury, nadzorował i koordynował prace nad projektami inwestycyjnymi ze środków unijnych (RPO, POIiŚ, EOG, MKiDN) - informuje UMB. Uczestniczył w konferencjach, międzynarodowych warsztatach „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości”.

Na stanowisku dyrektora zastąpił Ewę Stelmachowską, która w lipcu ubiegłego roku przeszła na emeryturę. Funkcję piastowała 29 lat - była najdłużej urzędującym dyrektorem w historii biblioteki w Bydgoszczy.

Więcej czytaj tutaj.

Na podstawie: Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl), inf. własne

mk Autor