Niedziela - Tygodnik Bydgoski 5 sie 2018 | Redaktor
Śnieżna

Czy śnieg w Rzymie może spaść w sierpniu? Na przykład w dniu takim jak dziś, 5 sierpnia?

Śnieg w Rzymie jest rzeczą niezwykle rzadką. Ostatniej zimy spadł, pod koniec lutego. Był to wynik ogromnego załamania pogody w całym basenie morza Śródziemnego, śnieżyca nawiedziła nawet Egipt!

Ale czy śnieg w Rzymie może spaść w sierpniu? Na przykład w dniu takim jak dziś, 5 sierpnia? Nikt przy zdrowych zmysłach w to nie uwierzy, a jeśliby kto zobaczył takie zjawisko na własne oczy, z pewnością nazwie je cudownym.

Działo się to za panowania papieża Liberiusza, około połowy wieku czwartego. Żyło wtedy w Rzymie małżeństwo chrześcijańskie, niezwykle bogate a zarazem niezwykle szczere w swej religijności, a przy tym dotknięte nieszczęściem braku potomstwa. Małżonkowie ci w prostocie swego serca ból ten przyjmowali bez protestu i buntu, a wobec faktu, że wskutek bezdzietności nie mieli komu zapisać ogromnego majątku, postanowili go pozostawić Najświętszej Maryi Pannie do Jej dyspozycji i zastanawiali się jak tego dokonać, by taki zapis stał się skuteczny a jednocześnie pewny, by majątku tego nie przejęły czyjeś ręce do złych celów.

Kiedy z powziętym już postanowieniem modlili się wieczorem 4 sierpnia, ukazała im się Matka Boża. Powiedziała, że ich ofiarę przyjmuje i życzy sobie, by na jej cześć wystawili kościół, w miejscu, które poznają po tym, że następnego rano pokryte będzie świeżym śniegiem. Rano 5 sieprnia małżonkowie udali się natychmiast do papieża, by mu o tym objawieniu opowiedzieć. Okazało się, że on w nocy miał takie samo widzenie! Jak podaje tradycja, zebrane duchowieństwo i lud rzymski zauważyło wzgórze Eskwilińskie pokryte śniegiem, który bardzo szybko topniał. Jednak gdy udali się biegiem na jego szczyt, ujrzeli niestopiony śnieg ułożony w zarys budynku, który tutaj miał być postawiony.

W tym miejscu stanęła bazylika Matki Bożej Większej, odnowiona potem (w V w.) i przebudowana przez papieża Sykstusa III. Ks. Piotr Skarga w swych „Żywotach Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku” tak o tej świątyni pisał: „do niej zbiegają się po dziś dzień pielgrzymi z całego świata, aby uczcić Matkę Bożą i złożyć w Jej święte ręce brzemię trosk i utrapień swoich. Widać, że się Zbawicielowi podobała cześć oddawana w tym kościele świętej Bogarodzicy, gdyż zliczyć nie podobna łask wszystkich, jakich wielbiciele Maryi Panny doznali, skoro nabożeństwo ich było szczerem, a modlitwa gorąca.”

Najcenniejszą relikwią tej niezwykłej świątyni, stanowiącej jedną z czterech rzymskich bazylik papieskich jest żłóbek w którym leżał Jezus w Stajence Betlejemskiej, wystawiony na widok publiczny w szklanej skrzynce znajdującej się pod ołtarzem głównym Bazyliki.

W Martyrologium Rzymskim po dziś dzień znajduje się wpis: „Dnia 5-go sierpnia w Rzymie na wzgórzu Eskwilińskim poświęcenie bazyliki Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej.”

Z bazylika tą związany jest obraz Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie ludu rzymskiego), o równie niezwykłej historii. Nieznane jest jego pochodzenie, ale wiąże się ono z wieloma legendami, jedna z nich utrzymuje, że obraz ten malował św. Łukasz ewangelista, który miał być autorem wielu cudownych wizerunków Matki Bożej, w tym jasnogórskiego. W każdym razie obraz prawdopodobnie związany był z Konstantynopolem i mógł przybyć do Rzymu w czasie, gdy w wschodniej części cesarstwa szerzyła się herezja ikonoklazmu. Niszczono wówczas (VIII – IX w.) wiele świętych obrazów i niewykluczone, że ten ocalono przez zniszczeniem przewożąc do Rzymu.  

W późniejszych czasach papież Pius V modlił się o Bożą opiekę przed tym obrazem w 1571 r., przed decydującą bitwą morską z muzułmańskimi najeźdźcami pod Lepanto, kiedy to odwrócenie wiatru, odczytane jako cudowne, przyniosło zwycięstwo flocie chrześcijańskiej. W 1837 r. inny papież, Grzegorz XVI modlił się przed tymże obrazem z prośbą o zakończenie epidemii cholery w mieście i został wysłuchany.

Papież św. Pius V zezwolił wyjątkowo w 1569 roku generałowi zakonu jezuitów św. Franciszkowi Borgiaszowi na wykonanie kopii tego obrazu. Borgiasz najął do tego dzieła najlepszych malarzy. Jedna z tych kopii dostała się za pośrednictwem ks. Piotra Skargi również do Polski, do Jarosławia. Kopia ikony Salus Populi Romani została przez św. Jana Pawła II powierzona w roku 2003 organizatorom Światowych Dni Młodzieży, stając się symbolem tych wydarzeń.

- Sanktuarium na Iglicznej

W Polsce istnieje malutkie, ale urocze sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej. Znajduje się ono u podnóza Sudetów Wschodnich w Kotlinie Kłodzkiej na szczycie Iglicznej.

Maksymilian Powęski

fot. Wikipedia

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor