Region 3 lip 11:11 | Redaktor
Trasa Pturek - Młodocin w przebudowie

fot. ZDW

Rozpoczyna się główny zakres prac przy modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 Pturek-Młodocin w powiecie żnińskim. Od poniedziałku (8 lipca) wprowadzone zostaną objazdy.

- W tym roku na modernizację infrastruktury drogowej przeznaczamy ponownie pół miliarda złotych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Przy realizacji tych inwestycji zlecamy także szereg zadań związanych z doświetleniem przejść i przebudową skrzyżowań. Wykorzystamy na ten cel m.in. środki europejskie.

8 lipca ruszą główne prace przy przebudowie odcinka DW 251 Pturek-Młodocin o długości 1,6 km. Wiosną wykonawca przeprowadził dodatkowe badania i zoptymalizował projekt. Uzgodnił także tymczasową organizację ruchu i wykonał prace przygotowawcze.

Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, odtworzenie poboczy, rozbiórkę i budowę nowego przepustu oraz remont mostu na Noteci, który otrzyma nową nawierzchnię, barieroporęcze i ekrany przeciwolśnieniowe zabezpieczające chronione gatunki ptaków na trasie migracji wzdłuż rzeki. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy. Cała trasa zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Za prace odpowiada konsorcjum firm Polbud-Pomorze z Łącka (powiat inowrocławski) i PRD Inodrog z Inowrocławia, z którym zawarta została umowa o wartości 8,4 mln zł. Inwestycja finansowana jest z budżetu samorządu województwa.

Droga wojewódzka nr 251 to jedna z tras o największych natężeniach ruchu w regionie. Prawie cała została zmodernizowana w ostatnich latach. Urząd Marszałkowski wykorzystała na ten cel między innymi fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Objazdy przez Łabiszyn lub Lubostroń

Ze względu na rozbiórkę i budowę mostu trasa będzie w najbliższych miesiącach całkowicie nieprzejezdna. Zalecany objazd będzie prowadził od Barcina drogą wojewódzką nr 254 do Łabiszyna i następnie drogą wojewódzką nr 253 do Murczyna. Na DW nr 254 pomiędzy Barcinem i Łabiszynem prowadzone są jeszcze ostatnie prace przy modernizacji tej trasy.

Samochody do 3,5 tony, pojazdy komunikacji publicznej, służb komunalnych, maszyny rolnicze oraz ruch docelowy mogą korzystać także z krótszego objazdu wytyczonego od Pturka przez Lubostroń do drogi wojewódzkiej nr 253 w Załachowie a następnie przez Obielewo do Młodocina.

 

Modernizowane są kolejne trasy

W tym roku w powicie żnińskim realizowanych jest kilka innych zadań:

  • dokończona zostanie przebudowa ponad 9-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 Łabiszyn-Barcin (Wykonawca zrealizował połowę zakresu prac. Zakończenie zadania planowane w tym roku); zobacz Trasa Brzoza-Mogilno – wielki plac budowy 
  • rozpoczynają się odbiory 13-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn wraz z dwoma nowymi rondami,
  • rozpoczęła się przebudowa 3,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 254 z Wolic do Szczepankowa,

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w powiecie żnińskim:

  • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-27 pomogą w przebudowie skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. A. Mickiewicza w Żninie. Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 251 z dawną drogą krajową zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna.
  • w Barcinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 254 powstanie rondo na połączeniu ulic Pakoska, Mogileńska, 4 Stycznia i Polna.
  • zlecimy doświetlenie wszystkich przejścia dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251.

Zobacz też: Bezpieczne skrzyżowania na wojewódzkich trasach

Rekordowe wydatki na drogi

Na wojewódzki program modernizacji dróg wojewódzkich na najbliższe lata przeznaczamy 2 miliardy złotych. W ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP 2021-2027), naszego programu regionalnego nowej perspektywy, na inwestycje drogowe, w tym m.in. nasz regionalny program budowy obwodnic, przeznaczamy 136 mln euro. Na część zadań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej wykorzystamy też zdobyte dofinansowanie centralne (ok. 170 mln zł na obwodnice i około 450 mln zł na rozbudowę innych dróg). Obecnie na drogach wojewódzkich prowadzone są inwestycje i remonty o wartości blisko pół miliarda złotych.

 

źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich  i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Baner NIW

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor