Wydarzenia 19 lip 2018 | Redaktor
Będzie ponad tysiąc mniej punktów sprzedaży alkoholu

materiał ilustracyjny / fot. Pixabay

Na ostatniej sesji rady miasta przegłosowano uchwałę, która określa liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście. Będzie ich ponad tysiąc mniej!

Na ostatniej sesji radni uchwalili decyzję w sprawie ustalenia na terenie Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.

We wtorek (17 lipca) wojewoda opublikował uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po jej wejściu w życie liczba zezwoleń wynosi:

 • 900 – na sprzedaż alkoholu do 4,5 proc. oraz piwa,
 • 750  na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa),
 • 730  na sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc.,
 • 680  na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu,
 • 1700  na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Jak podaje Portal Kujawski, do tej pory w Bydgoszczy wydawano 3,5 tys. zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Po wejściu uchwały w życie ich liczba spadnie do około 2,4 tys. – to ponad tysiąc mniej.

Kolejna przegłosowana uchwała dotyczy zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy. Ustalono, że miejsca, w których jest sprzedawany lub podawany alkohol nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 60 m od:

 • żłobków, przedszkoli, szkół (z wyj. wyższych), internatów szkolnych, schronisk młodzieżowych, schronisk dla bezdomnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyłączeniem mieszkań usamodzielniających),
 • obiektów kultu religijnego: kościołów i kaplic,
 • cmentarzy,
 • placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie uzależnień psychoaktywnych.

Natomiast zakaz umieszczania punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych obowiązuje:

 • na terenie plaż, pływalni i kąpielisk,
 • na terenie zakładów opieki zdrowotnej z wyj. punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży usytuowanych w ogólnodostępnych obiektach hotelowych,
 • w przejściach podziemnych,
 • w kioskach ( z wyj. piwa),
 • na terenie targowisk.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor