Wydarzenia 6 kwi 2019 | Redaktor
Budowa estakady w Przechowie nabiera rozpędu

fot. GDDKiA oddział w Bydgoszczy

Rozpoczęły się prace zmierzające do przełożenia ruchu z drogi krajowej nr 91 na ul. Chełmińską w Świeciu.

Po zorganizowaniu objazdu wykonawca przystąpi do rozbiórki estakady, co nastąpi około 17 kwietnia.

Całe zadanie polega na budowie nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91 w Przechowie pod Świeciem.

Zakres inwestycji:

  • rozbiórka estakady drogowej i wybudowanie nowego obiektu oraz rozbudowa układu drogowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania drogi,
  • rozbudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku ok. dwóch kilometrów,
  • likwidacja ruchu lokalnego z drogi krajowej poprzez budowę dodatkowych dróg dojazdowych,
  • budowa skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu łacznicy i ul. Bydgoskiej,
  • budowa ekranów akustycznych,
  • uporządkowanie odwodnienia drogi,
  • budowa podziemnego przejścia dla pieszych.

Źródło i foto: GDDKiA w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor