Wydarzenia 20 mar 2020 | Krzysztof Drozdowski
Bydgoski pakiet pomocy dla przedsiębiorców [KOMUNIKAT]

fot. Anna Kopeć

20 marca, prezydent miasta Rafał Bruski zaprezentował bydgoski pakiet pomocy dla lokalnych przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii.

W ramach ograniczania skutków epidemii dla bydgoskich przedsiębiorców, prezydent Rafał Bruski zaprezentował miejski pakiet pomocowy. 

- Pomoc dla przedsiębiorców powinna być prowadzona przede wszystkim ze szczebla rządowego, który ma pieniądze i narzędzia. Oczywiście, jako samorządowiec, zdaję sobie sprawę, że na samorządzie spoczywają także obowiązki w tym zakresie. Wprowadzamy pakiet ulg, zwolnień i przesunięć terminów, aby w tym trudnym czasie wesprzeć prowadzących własny biznes. Podkreślam, że jest to pomoc dla tych, którzy potrzebują jej do przetrwania w czasie epidemii - tłumaczył.

Poniżej treść komunikatu:

 

Pomoc Prezydenta Miasta Bydgoszczy skierowana jest do przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej w usługach oraz handlu, w następstwie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.
 
Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się bydgoscy przedsiębiorcy i inne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą,
szczególnie:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalnością klubów filmowych
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych)
 • działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalność kulturalną
 • działalność z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • działalność gastronomiczną i rozrywkową
 • handel detaliczny: wyrobami tekstylnymi/odzieżowymi; obuwiem i wyrobami skórzanymi; meblami i sprzętem oświetleniowym; sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego; artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Przedsiębiorcy lub inne podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o następujące ulgi w podatku od nieruchomości, czynszu najmu za lokal użytkowy oraz za dzierżawę gruntu:

 • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy
 • rozłożenie na raty z terminem płatności ostatniej raty - 15 grudnia 2020 r.  

Żeby uzyskać ulgi przedsiębiorca, powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:
• Oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
• Formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
• Sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów)
• Dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej
• Oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy – osoby fizycznej – dot. ulgi  o charakterze cywilnoprawnym (najem, dzierżawa).
 
Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, prosimy złożyć w formie:
• elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP
• pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
 
Formularze do pobrania:
Wniosek o udzielenie ulgi (tutaj)
Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis (tutaj)
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (tutaj)
Oświadczenie majątkowe przedsiębiorcy – osoby fizycznej – dot. ulgi o charakterze cywilnoprawnym (tutaj)oprac. na podst. UM Bydgoszczy

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.