Wydarzenia 15 mar 17:24 | Redaktor
Dzieciństwo. Interdyscyplinarna konferencja naukowa w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy

fot. MOB

Jak zmieniała się rola dziecka od prehistorii do współczesności? Czy dziecko może być partnerem w dyskusji filozoficznej, dlaczego w średniowieczu niemowlęta przedstawiano w sztuce jak kosmitów, bądź istoty brzydkie? Takie m.in. tematy będą poruszane na konferencji „Dzieciństwo. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”.

Konferencja odbędzie się 17 i 18 marca w Aptece pod Łabędziem. Ten nowy oddział Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy jest nie tylko miejscem ekspozycji, ale także życia intelektualnego. Będzie to pierwsza konferencja zorganizowana dzięki współpracy Studenckiego Koła Naukowego Historii Nauk Medycznych UMK w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Paneliści rozprawiać będą o dzieciństwie w perspektywie różnych dziedzin nauki; psychologii, antropologii, medycyny, historii, a także literaturoznawstwa.

 

Dzieciństwo jest, bowiem czymś niezwykle złożonym, jak przekonują organizatorzy. To jeden
z pierwszych etapów w ontogenezie człowieka, charakteryzujący się gwałtownymi zmianami na każdym poziomie funkcjonowania jednostki. Trudno przypisać mu konkretne ramy czasowe, gdyż jego przejście w kolejny etap – dorosłość – nie jest jednoznaczne. Na przykład w starożytności, okres przed pełnią dorosłości dzielono na: niemowlęctwo, dzieciństwo i młodzieńczość.  Warto wiedzieć, że w starożytnej Sparcie kondycje narodzonych dzieci sprawdzano myjąc ich winem,
a nie wodą. Jeśli dziecko dostawało przy tym konwulsji, to oznaczało, że ma epilepsję.

 

Maurice Debesse, pedagog i psycholog, zaproponował pod koniec XX wieku podział, wedle, którego ostatnim stadium dzieciństwa, przypadającym na wiek 16–20 lat, jest okres „wieku młodzieńczego entuzjazmu”. ONZ w Konwencji o prawach dziecka z 1989 r., dzieckiem mianuje „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat (..)”. Z kolei Philippe Ariès, historyk, całkowicie zanegował występowanie okresu dzieciństwa w średniowiecznej Europie. Jego zdaniem dzieci były postrzegane jak dorośli. Dzieciństwo jest etapem, którego przebieg ma ogromny wpływ na całe późniejsze życie. Jego charakterystyka będzie zróżnicowana również pod względem innych zmiennych: pochodzenia etnicznego, statusu socjoekonomicznego oraz płci dziecka. Dlatego pojęcie dzieciństwa wciąż pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę na wielu płaszczyznach. Autorami referatów będą studenci uczelni niemal z całej Polski. Najciekawsze teksty wezmą udział w konkursie. 

źródło: MOB

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor