Wydarzenia 22 cze 2018 | Redaktor
Jak minął pierwszy rok od reformy? Kurator podsumowuje

Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego, materiał ilustracyjny / fot. Anna Kopeć

Brak naboru do gimnazjów, więcej etatów i wyższe pensje dla nauczycieli. Kurator oświaty podsumował kończący się dzisiaj (22 czerwca) rok szkolny 2017/2018.

Dziś uczniowie żegnają się ze szkołą. Na wczorajszej (21 czerwca) konferencji Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty podsumował, jak rok szkolny 2017/2018 przebiegał w naszym regionie. 

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

W województwie kujawsko-pomorskim jest 1539 szkół, do których uczęszcza 263 136 uczniów, prowadzonych przez 37 219 nauczycieli. Te dane nie uwzględniają przedszkoli i punktów przedszkolnych. Według danych przedstawionych na konferencji, liczba etatów nauczycieli wzrosła o 690 w stosunku do poprzedniego roku. Zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin zatrudnionych jest o 1313 osób więcej. Natomiast liczba uczniów pozostała bez zmian.

Reforma edukacji i wyższe pensje nauczycieli

W tym roku szkolnym zaczęła obowiązywać reforma edukacji, która, jak przyznaje kurator, przysporzyła problemów zarówno nauczycielom, uczniom, jak i organom prowadzącym szkoły i placówki. Jednak Marek Gralik ocenia ten rok jako bardzo udany. Jak mówi, 1 września 2017 roku wszystkie szkoły były przygotowane do funkcjonowania w nowym systemie. Podkreśla, że jest to w dużej mierze zasługa organów prowadzących szkoły, głównie jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą od tego roku szkolnego nie prowadzono naboru do gimnazjów. W województwie kujawsko-pomorskim pozostało 111 gimnazjów - przed reformą było ich 415.

W przedszkolach pojawiło się więcej sześciolatków. Kurator przypomniał, że od 2017 roku ich edukacja w przedszkolach publicznych jest bezpłatna. Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każde sześcioletnie dziecko w przedszkolu kwotę około 4,3 tysiąca złotych. Rodzic opłaca tylko wyżywienie.

Zespół Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego, materiał ilustracyjny / fot. Anna Kopeć

Od 1 września 2017 roku obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia (przed reformą - zasadnicza szkoła zawodowa). Od VII klasy szkoły podstawowej wprowadzono obowiązkowe doradztwo zawodowe w wymiarze 10 godzin. Natomiast w branżowej szkole I stopnia położono duży nacisk na praktyczną naukę zawodu - to minimum 60. proc. wszystkich zajęć zawodowych.

Zgodnie z zapowiedziami od 1 kwietnia tego roku wprowadzany jest plan podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli. Pensje mają zostać podniesione o około 15,8 proc. w ciągu trzech lat. W tym roku wzrosły łącznie o 5,35 proc. Kolejne podwyżki zostaną wprowadzone od stycznia 2019 roku oraz od stycznia 2020 roku.

Ostatnie podniesienia płac nauczycieli miało miejsce w 2012 roku (o 3,8 proc.).

Co po wakacjach?

W nowym roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie dotychczasowych gimnazjów na dotychczasowych zasadach będą otrzymywać bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Od 1 lipca można także składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu „Dobry Start. 300zł dla ucznia”. Każde uczące się dziecko może otrzymać 300 zł jednorazowego wsparcia finansowego na początek roku szkolnego, bez względu na dochód rodziny.

W kolejnym roku szkolnym po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmioklasisty. Będzie to także pierwszy rok oceny pracy nauczyciela według kryteriów wymienionych w rozporządzeniu. Ograniczy to rozbieżności przy dokonywaniu ocen w różnych szkołach.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor