Wydarzenia 2 maj 2019 | Redaktor
Jest nowy przetarg na budowę przystanku wiedeńskiego na Focha

Przystanek wiedeński w Krakowie/fot. kmkrakow.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej ogłosił w czwartek (2 maja) przetarg na budowę przystanku wiedeńskiego na ulicy Focha. Termin składania ofert ustalono na 20 maja 2019 roku.

To kolejne podejście do budowy tego przystanku. Poprzedni przetarg unieważniono. Zakładał on również szeroko zakrojoną przebudowę budowę skrzyżowania ulic Focha z Gdańska i Mostową. Ofertę złożyła tylko jedna firma, która wyceniła prace na 4,5 miliona złotych, gdy tymczasem ZDMiKP chciał wydać niecałe 1,1 miliona.

Tym razem przetarg ogłoszony został na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową o Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego – ETAP I”.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czytamy: „Zamówieniem objęto tylko część opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego”. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie przystanku wiedeńskiego o długości 40 m (...) - (odcinek ul. Marszałka Focha od skrzyżowania z ul. Karmelicką na wysokości istniejącej zatoki autobusowej). Ponadto w celu poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w obszarze inwestycji, zakresem zamówienia objęto również wyrównanie całej nawierzchni zatoki autobusowej”.

Czytaj też: Muszę to powiedzieć: Odpuśćcie przystanek wiedeński na Focha [OPINIA]

Termin wykonania zamówienia ustalono na: od 1 lipca do 29 sierpnia. Zmawiający zamierza przekazać wykonawcy teren budowy do dnia 28 czerwca. Termin ten „może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy”.

red

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor