Wydarzenia 14 mar 2019 | Redaktor
Kujawska: po wycince będą nasadzenia, nowe drzewa i krzewy

fot. Anna Kopeć

Kończy się wycinka drzew przy ul. Kujawskiej. Była konieczna do przygotowania placu budowy największej inwestycji komunikacyjnej w centrum Bydgoszczy. Aby zrekompensować ubytki zieleni, posadzimy ponad 630 nowych drzew oraz ponad 6000 krzewów i bylin – obiecuje ratusz.

fot. Anna Kopeć

W związku z budową trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic: Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych niezbędne było dokonanie wycinki drzew oraz karczowanie krzewów. Część drzew została wycięta przed rozpoczęciem robót w 2017 roku. Pozostałą część zieleni wycięto w pierwszym kwartale tego roku. Większość wyciętych drzew stanowiły klony pospolite, wiązy polne, klony jawory i grochodrzewy. Wśród krzewów, których wykarczowanie było wymagane do przygotowania placu budowy dominowały krzewy ozdobne, których powierzchnię porośnięcia oszacowano w inwentaryzacji na około 230 metrów kwadratowych.

fot. Anna Kopeć

Jednocześnie w ramach zadania, aby zrekompensować ubytek zieleni oraz poprawić warunki estetyczne, mikroklimatyczne i akustyczne zostaną dokonane liczne nasadzenia drzew i krzewów. Zgodnie z kosztorysem planuje się zasadzenie 636 nowych drzew. W ramach kompensacji przyrodniczej przewiduje się posadzenie platanów klonolistnych na szerokich pasach zieleni. Posadzone zostaną również klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne. W sąsiedztwie komunikacji pieszej i rowerowej planowane jest sadzenie lip srebrzystych. W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśna piłkowana oraz wiązowce zachodnie. Na powstałych rondach pojawią się krzewy i byliny. Przewiduje się, że zostanie posadzonych ponad 6000 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe. Proponowane gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe, forsycje, hortensje i inne. Na wszystkich pozostałych terenach zieleni w obrębie pasa drogowego zostaną założone trawniki. Ponadto tereny zieleni nieobjęte inwestycją, które zostaną zniszczone zostaną odnowione.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i uruchomioną już przebudową węzła Szarych Szeregów przekroczy 350 mln zł. Inwestycja zakłada budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna jest także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ul. Bernardyńska przebudowana zostanie od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią wytyczony zostanie układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Od strony zachodniej trakty zostaną przebudowane do placu Kościeleckich. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska będzie rozbudowany do dwóch jezdni, od ul Długiej, do ul. Babia Wieś. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, musi zostać obniżone. Linia tramwajowa między dwiema jezdniami ul. Kujawskiej również będzie na znacznym odcinku znajdowała się poniżej poziomu jezdni. To wymaga budowy murów oporowych. Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor