Wydarzenia 20 sty 2019 | Redaktor
List otwarty w sprawie rocznicy odzyskania niepodległości w Bydgoszczy

Gen. Dowbor-Muśnicki w Bydgoszczy/nadesłane

20 stycznia przypada 99. rocznica wyzwolenia Bydgoszczy. Po 148. latach niewoli Bydgoszcz wróciła w granice odrodzonej Polski. Wyraźnym symbolem odzyskania niepodległości stanowiło wkroczenie i defilada zwycięskich polskich oddziałów powstańczych. Powstanie Wielkopolskie było największym zwycięskim zrywem niepodległościowym w dziejach Polski.

Nigdy nie powstało odpowiednie upamiętnienie tego podwójnie radosnego dla Bydgoszczy wydarzenia. Istnieje wprawdzie Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego, jednak monument upamiętnia poległych powstańców i oczywiście jest potrzebny, jednak pamiętajmy także o żyjących. Powstańcy ginęli aby inni mogli żyć w wolnej Polsce. Brakuje radosnego upamiętnienia odzyskania przez Bydgoszcz niepodległości.

Rocznice wydarzeń nie muszą się kojarzyć ze smutnymi uroczystościami, szczególnie warto w większym stopniu niż do tej pory promować i upamiętniać polskie sukcesy.

Doskonałym wzorem dla upamiętnienia radosnej rocznicy jest zdjęcie przedstawiające uroczysty wjazd do Bydgoszczy głównodowodzącego Powstania Wielkopolskiego.

Uważam, że dynamiczna pełna ekspresji rzeźba przedstawiająca generała Dowbora-Muśnickiego na koniu, dokładnie tak jak to wygląda na prezentowanym zdjęciu, mogłaby stanąć na osi widokowej zdjęcia czyli na Placu Teatralnym.

Rzeźba ta, chociaż w pewnym stopniu rekompensowałaby nam bydgoszczanom utratę pięknego Teatru Miejskiego a gdyby doszło do odbudowania gmachu mogłaby być pięknym uzupełnieniem budowli. Wzorem dla rzeźby może być pomnik księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Mam nadzieję, że powyższy list otwarty będzie początkiem dyskusji i za rok, na 100-lecie spotykamy się wszyscy pod pomnikiem generała Dowbora-Muśnickiego aby uczcić to jakże radosne dla dziejów Bydgoszczy wydarzenie.

Z poważaniem

Robert Szatkowski

Prezes Stowarzyszenia Bydgoski Wyszogród

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor