Wydarzenia 5 paź 2019 | Redaktor
Miasto rozpoczyna konsultacje w sprawie przyszłości Myślęcinka

fot. UMB

Rozpoczynamy konsultacje dotyczące społecznej wizji zagospodarowania i funkcjonowania Myślęcinka, największego parku w mieście – informuje ratusz. Swoją opinię będzie można wyrazić już od poniedziałku (7 października).

Konsultacje społeczne związane są z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla terenu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek w Bydgoszczy. Ustalenia miejscowego planu określają, co i gdzie może powstać. Dokument zawiera zapisy, które precyzują jakie obiekty mogą zostać zbudowane na określonym terenie.

- Stworzenie projektu planu miejscowego dla terenu miejskiego parku Myślęcinek, poprzedzone jest konsultacjami społecznymi, bo chcemy, aby bydgoszczanie współuczestniczyli w procesie powstania koncepcji wskazującej kierunki i obszary, w których powinien rozwijać się park – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Miasto chce poznać zdanie mieszkańców na temat charakteru parku, np. czy park ma być otwartą i niezagospodarowaną przestrzenią, czy może wyposażyć go w atrakcje i nowe elementy zagospodarowania. Pytania dotyczyć będą też ulubionych miejsc w parku. Będzie można wyrazić opinię na temat trudności w użytkowaniu parku, czy też wskazać potrzebę wprowadzenia nowych tras pieszych, rowerowych, rolkowych, które będzie można oznaczyć na interaktywnej mapie.

Aby wrazić swoją opinię, można wypełnij elektroniczną ankietę na stronie voxly.pl/park lub ankietę w formie papierowej, którą można pobrać, wypełnić i wrzucić do urny w kasie biletowej Ogrodu Zoologicznego LPKiW Myślęcinek, w Urzędzie Miasta oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Konsultacje potrwają do 29 listopada.

W ramach konsultacji odbędą się w Myślęcinku również warsztaty dla mieszkańców.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek jest jednym jeden z największych w Polsce parków miejskich.

Źródło: UMB (oprac. red)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor