Wydarzenia 2 cze 16:54 | kp
Miliardy na tarcze antykryzysowe. Posumowanie działań rządu

fot. Anna Kopeć

Do firm w kraju trafiły 42 miliardy złotych z PFR, do przedsiębiorstw w regionie - prawie dwa. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podczas spotkania z parlamentarzystami podsumował dotychczasowe wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej.

Działania w ramach tarcz antykryzysowych, czyli m.in. dofinansowania dla przedsiębiorców, zwolnienie ze składek ZUS czy pokrycie części pensji pracowników podsumowano we wtorek (2 czerwca) przed budynkiem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyli posłowie Ewa Kozanecka i Piotr Król oraz minister Iwona Michałek.

fot. Anna Kopeć

Wojewoda Bogdanowicz dziękował Iwonie Michałek, reprezentującej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pracę całego resortu na rzecz przedsiębiorców.

– Dziękuję także parlamentarzystom, którzy w tym trudnym czasie musieli podejmować bardzo szybkie decyzje – dodał. – Wszystkie tarcze antykryzysowe przyjęte przez sejm pozwoliły, aby dzisiaj mówić, że wsparcie dla przedsiębiorców jest naprawdę imponujące i również dotyczy naszego województwa – zaznaczył wojewoda.

Szczególną uwagę Bogdanowicz zwrócił na wsparcie kierowane przez Polski Fundusz Rozwoju. W jego ramach za pośrednictwem banków do przedsiębiorców trafiły miliardy złotych. – Do firm zostało skierowane przeszło 42 miliardy złotych w Polsce, z czego prawie dwa miliardy w województwie kujawsko-pomorskim – mówił wojewoda. W ten sposób zostało wspartych około 10 tysięcy firm.

fot. Anna Kopeć

O pomocy dla przedsiębiorców i pracowników mówiła także minister Iwona Michałek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło ponad 15 miliardów złotych na wsparcie gospodarki. Z tego 662 miliony złotych skierowano do województwa kujawsko-pomorskiego. Minister zaznaczyła, że to niejedyne wsparcie finansowe – Również środki unijne płynną już szerokim strumieniem do przedsiębiorców – mówiła podczas spotkania. Podkreśliła także, że rząd nie zapomina o Domach Pomocy Społecznej, na które przeznaczone zostało 380 milionów złotych.

– Wspieramy pracowników i przedsiębiorców w różnych firmach, i w tych najmniejszych i w tych bardzo dużych, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najszybciej gospodarka wróciła na swoją szybką ścieżkę rozwoju – podsumowała minister.

fot. Anna Kopeć

– Od początku, kiedy wybuchła epidemia, rząd polski podjął niezwłocznie wszelkie działania i starania, aby jak najskuteczniej i jak najszybciej pomóc polskim pracownikom, przedsiębiorcom, a przede wszystkim obywatelom, ratując gospodarkę polską – mówiła na spotkaniu poseł Ewa Kozanecka. Na wsparcie gospodarki przeznaczono łączne 312 miliardów złotych. Jak mówi poseł: To wsparcie obejmie pracowników przedsiębiorców, instytucje finansowe, ochronę zdrowia i zawiera też program inwestycyjny.

fot. Anna Kopeć

Do 22 maja 2020 roku Powiatowe Urzędy Pracy w województwie kujawsko-pomorskim wypłaciły środki dla 67 542 przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 311 milionów – mówił poseł Piotr Król. – Wypłacono dofinansowanie przedsiębiorcom i część kosztów wynagrodzeń dla ich pracowników – dodał. Urzędy wypłaciły środki dla 2 373 pracodawców w wysokości ponad 27 milionów, a w ramach tej pomocy objęto wsparciem ponad 17 tysięcy pracowników. Dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników – blisko 8 milionów złotych. Z kolei dla mikroprzedsiębiorstw – 276 milionów złotych.

Na koniec podziękował pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy. Skierował też apel do prezydenta miasta o wsparcie personalne dla bydgoskiej jednostki. Zdaniem Króla przyspieszyłoby to procedurę składania i rozpatrywania wniosków przedsiębiorców.

kp Autor