Wydarzenia 15 cze 20:01 | mk

Swoje pierwsze święto po zmianie nazwy obchodziła we wtorek (15 czerwca) Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek poinformował, że dwa kierunki uczelni – zootechnika i rybactwo – uzyskają wyższą niż dotąd kategorię: A.

W uroczystym posiedzeniu Senatu uczelni uczestniczyli obok ministra edukacji i nauki także minister Łukasz Schrebier, prorektorzy uczelni technicznych, liczni goście.

Rektor prof. Marek Adamski podkreślił w swoim przemówieniu zasługi osób tworzących uczelnię. – To ludzie Politechniki, nasi studenci i doktoranci, są jej najlepszą wizytówką. Są wśród nich laureaci stypendiów oraz nagród Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta  Bydgoszczy, laureaci międzynarodowych konkursów, sportowcy, mistrzowie polski. Rozwój uczelni nie byłby możliwy bez nauczycieli i naukowców – podkreślił.

Wspomniał także o inwestycjach uczelni na terenie kampusu: trwającej budowie nowego obiektu dydaktycznego oraz Akademickiego Centrum Sportu.

Powstający przy al. Kaliskiego nowy budynek dydaktyczny Politechniki

Dobrą wiadomość dla Politechniki miał minister Przemysław Czarnek. Przekazał, że w wyniku kończącej się ewaluacji (oceny działalności naukowej uczelni wyższych, obejmujący okres ostatnich pięciu lat) wszystkie kierunki PBŚ utrzymały uprawnienia. – Zootechnika i rybactwo uzyskały kategorię A – ogłosił.

W wystąpieniu wskazał m.in. na konieczność uproszczenia sposobu oceny uczelni wyższych. Jako błąd obecnej oceny wskazał m.in. bardzo wysoką punktację za publikacje w czasopisamach zagranicznych. – Uczelnia ma poszukiwac prawdy, prowadzić badania naukowe, poświęcać się dydaktyce, a nie jest od tego, żeby kombinować, ustawiać odpowiednio elementy po to, żeby na koniec „wbić się” w dobry wynik. Zmieniamy to – zapowiedział. – Jestem od tego, żeby nie dopuścić do zrealizowania planu, zgodnie z którym tylko 10 uczelni w Polsce nadawałyby doktoraty, habilitacje, a cała reszta byłaby uczelniami regionalnymi. Wszystkie uczelnie w kraju są tak samo ważne, każdy naukowiec musi być oceniany według swojej pracy – mówił.

Przekazał także rektorowi Adamskiemu czek na ok. 3,7 mln zł – „startową” kwotę przeznaczoną na budowę ACS.

Podczas uroczystości wręczono awansy naukowe pracownikom uczelni. Stopień doktora otrzymało 13 osób, doktora habilitowanego – dziewięć osób, tytuł profesora – trzy osoby. Wręczono także nagrody i wyróżnienia studentom – za sukcesy naukowe, sportowe i zaangażowanie w rozwój uczelni.

Zdjęcia: Anna Kopeć

Więcej fotografii w galerii poniżej

mk Autor