Wydarzenia 25 sty 07:22 | kd
Niższe stawki za gaz dla NGO. Jest decyzja o programie osłonowym

Komitet ds. Pożytku Publicznego kierowany przez wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego podjął się działań zmierzających do objęcia organizacji pozarządowych niższymi stawkami za gaz.

Katalog podmiotów objętych ochroną taryfową został poszerzony o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Na mój wniosek, złożony w roli przewodniczącego Komitet do spraw Pożytku Publicznego, Rada Ministrów objęła organizacje pozarządowe programem osłonowym zapewniającym ochronę przed podwyżkami cen gazu. Dziękuję premierowi Mateusz Morawiecki i członkom rządu za poparcie tego rozwiązania!

- poinformował minister Piotr Gliński

 Dziękuję wszystkim ngo, które przesłały informacje o ponoszonych przez siebie kosztach

– napisał na Facebooku współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Łukasz Samborski.

kd Autor