Wydarzenia 29 sty 15:55 | Redaktor
Nowi urzędnicy złożyli ślubowanie

fot. Andrzej Goiński/UMWKP

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – to słowa ślubowania, które złożyło dziś (27 stycznia) siedemnaścioro pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kończących służbę przygotowawczą

- Jako urzędnicy mamy odpowiedzialną misję - służymy mieszkańcom regionu. Wierzę, że sumiennie wypełniając powierzone obowiązki sprostają państwo wszystkim zawodowym wyzwaniom. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w karierze zawodowej  – mówił marszałek Piotr Całbecki

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym (również kierowniczym), podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 

Urzędnicy, którzy złożyli ślubowanie reprezentują departamenty:

 • Gabinet Marszałka
 • Organizacyjny
 • Infrastruktury Drogowej
 • Edukacji
 • Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Funduszy Europejskich
 • Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Regionalnego
 • Środowiska
 • Transportu
 • Cyfryzacji
 • Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego było to już czterdzieste trzecie ślubowanie urzędników od wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

źródło: biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor