Wydarzenia 24 lis 15:06 | ak
 „Pakiet na start” . Politechnika Bydgoska nagrodziła 27 studentów

fot. facebook/PBŚ

W ramach programu „Pakiet na start” Politechnika Bydgoska nagrodziła najlepszych maturzystów przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. W roku akademickim 2021/2022 studenci otrzymali finansowe wsparcie .

O przyznanie pakietu mogli się ubiegać laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz
osoby, które uzyskały najwyższa liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na danym
kierunku studiów.

W poniedziałek (22 listopada) wręczono listy gratulacyjne 27 studentom. W ramach „Pakietu
na start,” każdy z nich otrzymał świadczenie w wysokości 1500 zł.

Serdecznie gratulujemy. Nasi prymusi z pierwszego roku studiów mogą przeznaczyć środki na zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego, sfinansowanie kursów językowych, szkoleń czy zakwaterowanie w domach studenckich mówiła dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ, Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich.

źródło: PBŚ

ak Autor