Wydarzenia 25 mar 2019 | Redaktor
Park Kultury - w Młynach Rothera będzie nowa instytucja kultury

materiał UMB

Na najbliższej sesji Rady Miasta (27 marca) radni zdecydują o powołaniu nowej miejskiej instytucji Park Kultury, która powstanie w Młynach Rothera. Jej zadaniem będzie podejmowanie działań kulturalnych oraz propagowanie nauki i techniki.

Park Kultury będzie instytucją samorządową. Uchwała przewiduje, że ma „prowadzić wielowymiarową działalność z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego”, a także „upowszechniać osiągnięcia nauki i techniki, tworzyć przestrzeń dla wszechstronnego rozwoju kreatywności w dziedzinie kultury i nauki oraz inicjować i prowadzić nowatorskie działania kulturotwórcze i prospołeczne”.

Na czele instytucji będzie stał dyrektor, którego będzie powoływał prezydent Bydgoszczy. Przy Parku Kultury będzie mogła działać Rada Programowa jako ciało opiniodawczo-doradcze. W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele środowisk  kultury, sztuki, nauki, edukacji, ochrony  dziedzictwa  narodowego  oraz  innych  podmiotów związanych z przedmiotem działania instytucji z Polski i zagranicy. Radę będzie powoływał dyrektor Parku Kultury.

Przewiduje się, że Park Kultury będzie zatrudniał minimum 18 osób. W tym roku na jego działanie budżet miasta przeznaczy 200 tysięcy złotych. W 2020 ta kwota ma wzrosnąć do 600 tysięcy złotych.

W tej chwili trwa rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej. Prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym roku. Ich koszt to ponad 92 mln zł.

W zrewitalizowanym kompleksie Młynów Rothera planowane jest umiejscowienie trzech interaktywnych ekspozycji o innowacyjnym charakterze, stanowiących harmonijne połączenie osiągnięć nauki, sztuki i techniki: Ogrody Wody, Centrum Wiedzy i Edukacji o Mózgu, Bydgoskie Dziedzictwo Kultury Przemysłowej.

O powołaniu Parku Kultury zdecydują radni na środowej (27 marca) sesji Rady Miasta.

jk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor