Wydarzenia 31 sie 2018 | Redaktor
Wpłynęło już ponad 140 tys. wniosków w programie „Dobry Start”

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Ponad 280 tys. uczniów w kujawsko-pomorskim może otrzymać 300 zł na skompletowanie szkolnej wyprawki. Już ponad połowa wniosków została złożona. O dotychczasowej przebiegu programu „Dobry Start” w województwie poinformowali uczestnicy konferencji prasowej przed SP 47 w Bydgoszczy.

– „Dobry Start” to kolejny element wsparcia polskich rodzin. Wcześniej zostały też przekazane ogromne środki z programu „Rodzina 500 plus” i dzięki nim rodziny wielodzietne mają teraz zupełnie inne możliwości niż jeszcze kilka lat temu – powiedział poseł Tomasz Latos.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Program „Dobry Start” ma być inwestycją w wykształcenie polskich dzieci oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny. W Bydgoszczy na program zostanie przeznaczone ponad 12 mln zł. Do tej pory złożono już wnioski na ponad 7 mln zł.

– W województwie kujawsko-pomorskim z programu skorzysta przeszło 280 tys. uczniów, budżet dla regionu w tym zakresie to 87 mln zł – mówi Mikołaj Bogdanowicz. – Do tej pory wpłynęło przeszło 140 tys. wniosków, z czego połowa w formie elektronicznej. Cały czas czekamy na kolejne.

Czas na złożenie wniosku jest do 30 listopada. Może być w formie papierowej lub elektronicznej. Im szybciej wnioski zostaną złożone, tym szybciej środki trafią do rodziców uczniów z regionu.

– Program „Dobry Start” został bardzo dobrze przyjęty przez rodziców. Zostali obdarzeni zaufaniem i nie muszą rozliczać się z wydatkowanych środków i przedkładać rachunków za zakup pomocy naukowych i innych potrzebnych rzeczy – powiedział kurator oświaty Marek Gralik. Ponadto program będzie kontynuowany, na kolejny rok przeznaczono na niego środki w nowym budżecie.

fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia oraz do 24. roku życia w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się.

Dodatek w postaci 300 zł przysługuje uczniom w szkole podstawowej i dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki oraz w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie nie przysługuje na: dzieci uczące się w przedszkolu, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w przedszkolu lub szkole oraz osoby uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć mama, tata lub opiekun dziecka, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (w przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej).

Źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor