Wydarzenia 21 maj 2019 | Redaktor

W dniach: 23, 25, 26, 28, 29, 31 maja i 4 czerwca roku bydgoski stadion Zawiszy stanie się areną zmagań piłkarzy w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA U-20 WORLD CUP POLAND 2019. Drogowcy wprowadzą w tych dniach poważne zmiany w organizacji ruchu.

W związku z powyższym w dni rozgrywanych spotkań zmianie ulegnie obowiązująca organizacja ruchu na ul. Gdańskiej (od ul. Zamczysko do ul. Dwernickiego), ul. Zamczysko (od ul. Gdańskiej do ul. Armii Krajowej), ul. Zaświat (od ul. Artyleryjskiej do ul. Powstańców Warszawy) i ul. Rekreacyjnej. Ze względów bezpieczeństwa na ul. Gdańskiej i ul. Zamczysko zostaną utworzone strefy ograniczonej dostępności.

Najbardziej restrykcyjną ze stref będzie strefa stadionowa (droga dojazdowa do parkingów przy stadionach i terenów kompleksu sportowego Zawisza) i wzdłuż stadionu (ul. Gdańska od ul. Czerkaskiej do ul. Modrzewiowej). W strefę będą mogły wjechać wyłącznie służby miejskie (Policja, Straż Miejska, itp.) oraz pojazdy posiadające odpowiednie uprawnienia z ramienia FIFA.

Przejazd ul. Gdańską na odcinku od ul. Dwernickiego do ul. Czerkaskiej będzie udostępniony wyłącznie służbom miejskim i pojazdom posiadającym odpowiednie uprawnienia z ramienia FIFA. Z przeciwnego kierunku będą mogły korzystać wszystkie pojazdy skręcające z ul. Powstańców Warszawy i ul. Czerkaskiej w kierunku centrum miasta.

Przejazd ul. Gdańską na odcinku od wjazdu do siedziby LPKiW do ul. Modrzewiowej będzie udostępniony wyłącznie służbom miejskim, komunikacji publicznej i pojazdom posiadającym odpowiednie uprawnienia z ramienia FIFA. Na odcinku od ul. Zamczysko do wjazdu do siedziby LPKiW służbom miejskim, komunikacji publicznej, autokarom dowożącym kibiców do parkingów autobusowych urządzonych przy siedzibie LPKiW i pojazdom posiadającym odpowiednie uprawnienia z ramienia FIFA. Z przeciwnego kierunku na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Zamczysko będą mogły korzystać bez ograniczeń wszystkie pojazdy jadące od strony centrum w kierunku ul. Zamczysko, ul. Jeździeckiej i ul. Armii Krajowej.

Pojazdy nie wymienione wyżej, jadące ul. Gdańską od strony północnej granicy miasta będą kierowane w ul. Zamczysko, a następnie do ul. Armii Krajowej, którą dojadą do centrum miasta.

Z kierunku przeciwnego na ul. Zamczysko będą natomiast mogły korzystać pojazdy służb miejskich, komunikacji publicznej, autokary dowożące kibiców do parkingów autobusowych urządzonych przy siedzibie LPKiW i pojazdy posiadające odpowiednie uprawnienia z ramienia FIFA.

Ulicą w pełni jednokierunkową stanie się ul. Rekreacyjna (od krzyżówki z drogami leśnymi za istniejącymi parkingami przy Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku do krzyżówki z drogami leśnymi w Rynkowie).

 

Parkingi dla kibiców wyznaczono przy ul. Zaświat w rejonie cmentarza (parking istniejący o nawierzchni melafirowej, oznaczenie PB1 i o nawierzchni twardej, oznaczenie PB2), ul. Gdańskiej przy siedzibie Muzeum Wodociągów (parking istniejący o nawierzchni twardej, oznaczenie PB3), przy siedzibie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (parkingi istniejące o nawierzchni twardej, oznaczenie PB7), ul. Rekreacyjnej (parkingi istniejące o nawierzchni twardej, oznaczenie PB4-PB6).

Parkingi dla autokarów wyznaczono na ul. Zaświat w rejonie cmentarza (parking istniejący o nawierzchni melafirowej, oznaczenie PA1) i ul. Gdańskiej przy siedzibie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (parking istniejący o nawierzchni twardej, oznaczenie PA2(1) i tymczasowy o nawierzchni twardej PA2(2))

Z uwagi na możliwość tworzenia się zatorów na trasach dojazdowych do wymienionych parkingów w wyniku, koniecznej zmainy organizacji ruchu oraz niezbędnej kontroli uprawnionych do wjazdu w strefy ograniczonej dostępności - wszystkim kibicom, którzy mają taką możliwość, polecamy korzystanie w dni meczy w drodze na stadion ze środków komunikacji publicznej tramwajowej (dowóz pasażerów bezpośrednio pod stadion) lub autobusowej (dowożącej pasażerów na przystanki w odległości nie przekraczającej 0,5 km od stadionu).

Trasy przejścia kibiców z dedykowanych parkingów i przystanków komunikacji publicznej na stadion, poniżej

Mieszkańcy gmin zlokalizowanych po północnej stronie Bydgoszczy oraz Bydgoszczanie dojeżdżający z działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach sąsiednich gmin dojeżdżający do pracy, szkoły itp. w dniach:

  • 23.05.2019 roku w godz. 17.30-23.30,
  • 25.05, 26.05, 28.05, 29.05 i 31.05.2019 roku w godz. 15.00-21.00
  • 04.06.2019 roku w godz. 14.30-20.30

powinni skorzystać w dojeździe do centrum z ul. Armii Krajowej i ul. Wyszyńskiego.

 

Ze względów bezpieczeństwa we wskazanych dniach i godzinach będzie obowiązywała dodatkowo strefa ograniczonej dostępności dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, która od północy będzie ograniczona ul. Jeździecką, od wschodu ul. Armii Krajowej i ul. Wyszyńskiego, od południa ul. Kamienną i ul. Artyleryjską, zaś od zachodu ul. Zaświat.

 

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do czasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie ulic objętych czasową organizacją ruchu. Próby przejazdu ulicami o ograniczonej dostępności lub mającymi ograniczenia tonażowe będą spotykały się ze stanowczą reakcją służb nadzorujących ruch drogowy.

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor